Norge på langs med barn / Etappe 16.3 / Olderfjord – Nordkapp

Legg til huskeliste
Annonse
Etappe 16.3

Dette er siste del av sekstende og siste etappe av en tur fra Lindesnes til Nordkapp. Turen har en samlet lengde på 314 mil, og er tilpasset barn.

Denne delen av sekstende etappe går i Finnmark, og er på seksten mil. Vi gikk her sommeren 2015 og brukte ti dager, én hviledag og reise medregnet. Barna var ti og elleve år.

Vi har i store trekk fulgt langruta E1. Det framgår av teksten der vi ikke har fulgt leden.


Dag 225, 31. juli
Olderfjord – Ruoššajávrrit, 25 km, 10 timer

Rutebeskrivelse
Fra Olderfjord langs E69 til Smørfjord, videre langs vei mot Havøysund til trafostasjon før Nedre Eidevatn. Herfra langs merket led E1 forbi åpen reindriftshytte ved Stohpojohka til Ruoššajávrrit.

Overnatting
Vi overnattet i telt ved Ruoššajávrrit.


Dag 226, 1. august
Ruoššajávrrit – Langnesbukta, 28 km, 10 timer

Rute
Fra Ruoššajávrrit langs merket led E1 forbi åpen reindriftshytte ved Várdánčohkka til Langnesbukta.

Overnatting
Vi overnattet i telt i Langnesbukta. Bukta har en flott sandstrand.


Dag 227, 2. august
Langnesbukta – Veidneset, 28 km, 10 timer

Rute
Fra Langnesbukta langs merket led E1 til undersjøisk veitunnel, Nordkapptunnelen. Tunnelen er 7 km lang, har fortau på begge sider og er tilstrekkelig belyst. Laveste punkt 212 meter under havets overflate. Støy fra både vifteaggregater og kjøretøy kan være en utfordring.

Overnatting
Vi overnattet i telt på Veidneset. Det finnes toalett i tilknytning til en rasteplass langs veien, ved Kobbholneset.


Dag 228, 3. august
Veidneset – Vannfjordhytta, 16 km, 6 timer

Rutebeskrivelse
Fra Veidneset langs led E1, mer eller mindre langs E69, inn til Sarnespollen. Derfra inn Polldalen, fortsatt langs led E1, i praksis umerket her, til vei mot Gjesvær. Tok av fra E1 for å besøke Vannfjordhytta og Gjesvær.

Gikk vestover langs veien til Gjesvær, forbi slakteplass for reinsdyr ved Jalgavárri, til sørligste ruta til Vannfjordhytta. Ingen påviselig merking her. Herfra i terrenget til hytta.

Overnatting
Vannfjordhytta er DNTs nordligst beliggende hytte. Hytta er klassifisert som nødbu eller dagsturhytte. Den måler 2 ganger 3 meter, har vedovn, spisebord til fire og sengeplass til to.


Dag 229, 4. august
Vannfjordhytta – Gjesværveien, 2 km, 1 time
Gjesværveien – Gjesvær

Rute
Fra Vannfjordhytta nordligste rute til Gjesværveien. Ruta er merket, men ikke tydelig nær veien.

Reise
Buss til Gjesvær.

Forsyning
I Gjesvær er det matbutikk.

Overnatting
I Gjesvær er det flere overnattingsmuligheter. Vi overnattet i rorbu hos BirdSafari.


Dag 230, 5. august
Hviledag

Fuglesafari til Gjesværstappan og tur til Stortuva.


Dag 231, 6. august
Gjesvær – Jalgavárri
Jalgavárri – Skarsvåg, 15 km, 3 timer

Reise
Buss fra Gjesvær tilbake til reinslakteplassen ved Jalgavárri.

Rute
Fra reinslakteplassen ved Jalgavárri langs vei til Skarsvåg og Kirkeporten.

Forsyning
Det er ikke matbutikk i Skarsvåg, men mulighet for servering flere steder.

Overnatting
Vi overnatting i campinghytte hos Nordkapp Caravan & Camping.


Dag 232, 7. august
Skarsvåg – Nordkapp – Knivskjelodden, 35 km, 14 timer

Rute
Langs vei til Nordkapp og Nordkapphallen.

Fra Nordkapp ned i Hornvika og opp igjen, langs vei til øvre del av Røykholdalen. Derfra i terrenget mellom høyde 314 og vann 249 til merket rute. Langs denne til Knivskjelodden.

Overnatting
Vi overnattet i telt i Knivskjelvika.


Dag 233, 8. august
Knivskjelodden – Jalgavárri, 8 km, 2 timer
Jalgavárri – Skarsvåg

Rute
Fra Knivskjelvika langs merket rute til parkeringsplass ved Jalgavárri.

Reise
Fra Jalgavárri med buss til Skarsvåg.

Overnatting
Vi overnattet i campinghytte på Kirkeporten Camping.


Dag 234, 9. august
Skarsvåg – Oslo

Reise
Buss fra Skarsvåg til Honningsvåg, Olderfjord og Lakselv. Fly til Oslo.


Kort sagt

Siden starten ved Lindesnes i 2008 har vi lagt bak oss 314 mil til fots og på ski. Fordelt på 16 etapper har vi hatt rundt regnet 160 gådager, 50 hviledager og 30 reisedager.

Adkomst med kollektivtransport

TIL Buss til Olderfjord FRA Buss fra Nordkapp
Annonse