Veraland/Kjøllenuten

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 3,8 km
  • 1 t
  • Turen går tur/retur samme vei
  • 187 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året

I hjortedyrenes rike
Det er flere store og små rundturmuligheter på Veraland. Inne i terrenget går det merkede og umerkede stier, og det er mange aktuelle turmuligheter både til toppene og til idylliske tjern og vatn.

Veraland er et relativt åpent heilandskap som inneholder variert kulturlandskap med innslag av jordbruksarealer, skog og hei, myrer, tjern og fjell i fin blanding.

Store deler av de flateste partiene ble snauhogd under og like etter siste verdenskrig. Bare en mindre del er senere tilplantet. Den naturlige vegetasjonen dominerer. Terreng og vegetasjon gir grunnlag for et rikt fugle- og dyreliv. Både sommer og vinter er det hjort som beiter i området. I flere tiår har området hatt faste stammer av elg og rådyr. Legger du turen utenfor de merka stiene, er det spennende å observere spor etter dyrelivet.

Området gir også anledning til bærplukking, særlig blåbær. Ellers er det flere små tjern som egner seg for fiske. Noen utsiktspunkt som Kjølleknuten og Fladafjellet er lette å erobre, men Husafjellet, Husalifjellet og Bukkaknuten gir noe større utfordringer.

Kjøllenuten
Kjøllenuten (436 moh) ligger vest for turområdet på Veraland. Dette er en lett tur som gir en flott utsikt over hele Lutsivassdraget og fjellrekka øst for Gandsfjorden. Turen starter på parkeringsplassen på Veraland. Følg grusvei oppover til skilt som viser vei til mot Kjøllenuten. Turen går i lettgått terreng på god sti. Du ser toppen ganske tidlig, så det er aldri i tvil om veien. Hjemturen går samme vei.

Parkering: Tilrettelagt på Veraland. Avgiftsfri.

Løype: 2 km god jordbruksvei. Ellers et variert tilbud av stier og merkede løyper både i skogs- og fjellterreng.

Bademuligheter: Tengesdalsvatnet

Adkomst med egen bil

Egen transport. Følg Hølevegen til Tengesdalsvatnet. Ta av til Veraland. Avkjørsel er skiltet.
Annonse