Vettakollen / Berganvarden 456 m.o.h. topptur

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 3,9 km
  • 2 t
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 435 høydemeter totalt
  • Sesong: Apr - okt

OBS Endret parkering fra mars 2023.

Fra parkeringen langs Bergansløyfa (asfaltveien) følger du den private gårds-/skogsbilveien vestover. De første knappe to kilometerene er fine som oppvarming, en veibom passeres etter knapt 1 km etter nok 1 km kommer du til et veidele, Bergansetra med en romslig gapahuk på venstre side. Her ser du skilt til Vindfjellstien og til Vettakollen (Huldresti) Fortsett 300m på veien svakt mot høyre og ta så stien til venstre oppover i lia ved skiltet. Den er blåmerket på trær og steiner. 

Nå begynner bakkene opp mot toppen, så senk farta og kort ned på skrittlengden. Det er variert vegetasjon fra hogstfelt med ungskog og mulighet for litt utsikt samt større gran- og flott furuskog. Her er gode skogsbærtrakter. Lia oppover blir brattere mot toppen og det kan være godt med noen småpauser underveis og en slurk fra drikkeflaska. 

På siste etappe er det kortere og krokete furutrær som er fine året rundt og mer bart fjell som gir følelse av å ha kommet opp i høyden. 

Selve toppen er åpen med god utsikt i alle retninger. Mot vest ser du Kistefjell (noen få meter lavere enn Vettakollen) og videre innover gamle Telemark fylke. Nordover skuer en lett toppene Skrim, Breidstulfjellet og Styggmann som markerer øvre del av vindfjell trollets lekeområde. Ned mot Lågendalen og videre østover har du også flott utsikt. 

Det er ingen varde på toppen, men du finner postkasser med tur-bøker for registrering av besøket ditt.     

Vinter: Dette er ikke en topp som er egnet for tur på ski. Men med truger er det nok gjennomførbart, om du ha lyst til å bli ekstra svett på ryggen.  

Adkomst med egen bil

OBS Endret parkering!

Følg Rv 40 Lågendalsveien nordover fra Larvik. 27 km fra Bommestad (2 km. etter avkjøring til Hvarnes), like før du kommer til Berganmoen Industriområde, tar du veien til venstre, Bergansløyfa, og følg den 1 km. Parkering godt ut på høyre veikant like før kryss privat gårdsvei inn til venstre. Kommer du nordfra Steinsholt, parkering godt ut på høyre veikant i kjøreretningen like før gårdsveien mot høyre. Følg blåmerket gårds-/skogsbilvei vestover.

Vis hensyn for privat vei og gårdtun.

Adkomst med kollektivtransport

Vestfold kollektivtransport (www.vkt.no) Buss Rute 214

Buss: Bussholdeplass Virgenes RV 40 Lågendalsveien (sørfra Larvik). Ta veien til venstre, Bergansløyfa, og følg den 1 km og ta så til venstre i veidele, et eldre treskilt her viser veien. Her starter turen.

Bussholdeplass Berganmoen RV 40 Lågendalsveien (nordfra Steinsholt/Svarstad). Ta veien til høyre, Bergansløyfa og følg den ca 1 km og ta til høyre i veidele, et eldre treskilt her viser veien.

Annonse