Kvassheim fyr - Ogna

Publisert av: Stavanger Turistforening
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  8,7 km
 • Sesong
  Hele året

Fra Jæren til Dalane
Turen går sørover fra Kvassheim fyr. Den første delen går på fast grasdekke langs rullesteinsstrand, ofte med kyr som nysgjerrige tilskuere. Etter ca. 1 km går turen over i sandstrand. I sør kommer Raunen til syne med fyrlykta og det lille huset. Ved Holmastø møter du et sjarmerende naustmiljø lunt plassert mellom store steiner. Elva fra Brusand krysses delvis på bro og delvis på steinfylling.

Etter å ha tilbakelagt den lange Brusanden, skifter landskapet karakter. Det typiske jærlandskapet
går over i Dalanes bergarter og formasjoner.

Strandstrekningen varierer mellom små lune sandstrender og klippekyst. Botanisk er området verdifullt og plantelivsfredning forekommer en rekke steder. Hele området ligger innenfor Jærstrendene landskapsvernområde, og det oppfordres til å ferdes minst mulig i marehalmvegetasjonen.

Parkering: Kvassheim fyr. Brusand (offentlig parkering på nordsiden av rv. 44) og Ogna.

Løype: Umerket. Sandstrand og småknauser. Lengde: 8 km en vei.

Severdigheter: Store forhistoriske gravfelt v/Kvassheim, Ørnakulå på Kvalbein med gravhaug og mange tyske krigsminner. Hitlertennene ved Brusand.

Bademuligheter: Langs sandstrendene.

Kart: Norge-serien Egersund 1:50 000

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Egen transport på Rv. 44 eller tog til Ogna.
Annonse