Kvassheim fyr - Ogna

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  8,7 km
  3 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Fra Jæren til DalaneTuren går sørover fra Kvassheim fyr. Den første delen går på fast grasdekke langs rullesteinsstrand, ofte med kyr som nysgjerrige tilskuere. Etter ca. 1 km går turen over i sandstrand. I sør kommer Raunen til syne med fyrlykta og det lille huset. Ved Holmastø møter du et sjarmerende naustmiljø lunt plassert mellom store steiner. Elva fra Brusand krysses delvis på bro og delvis på steinfylling.

Etter å ha tilbakelagt den lange Brusanden, skifter landskapet karakter. Det typiske jærlandskapet går over i Dalanes bergarter og formasjoner.

Strandstrekningen varierer mellom små lune sandstrender og klippekyst. Botanisk er området verdifullt og plantelivsfredning forekommer en rekke steder. Hele området ligger innenfor Jærstrendene landskapsvernområde, og det oppfordres til å ferdes minst mulig i marehalmvegetasjonen.

Turen kan også snus ved å ta toget til Ogna stasjon og gå fram og tilbake, eller så langt en vil gå før en returnerer tilbake til Ogna stasjon og tar toget hjem. 

Parkering: Kvassheim fyr. Brusand (offentlig parkering på nordsiden av rv. 44) og Ogna stasjon. Løype: Umerket. Sandstrand og småknauser. Lengde: 8 km en vei.

Severdigheter: Store forhistoriske gravfelt v/Kvassheim, Ørnakulå på Kvalbein med gravhaug og mange tyske krigsminner. Hitlertennene ved Brusand. Bademuligheter: Langs sandstrendene.

Kart: Norge-serien Egersund 1:50 000

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Egen transport på Rv. 44 eller tog til Ogna.

Adkomst med kollektivtransport

Ta toget fra hvor du vil og gå av på Ogna stasjon.

Annonse