Barnevennlig tur langs med Vennesla tømmerrenne!

Legg til huskeliste
Annonse

Dette er Venneslas mest populære turforslag! Denne originale tømmerrenna er i dag den eneste og lengste i sitt slag i hele Norge.

Rutebeskrivelse

Turen går via den ca 4 km lange tømmerrenna som ble bygget i etterkrigsårene for å få fraktet tømmeret forbi strekket i Otra som nærmest ble tørrlagt pga kraftproduksjon.  

Turen går igjennom tunneler og over bruer i en ca. 4 kilometer lang historisk tømmerrenne. 

 Svært lettgått da man stort sett hele turen følger oppi tømmerrenna. Velholdt helt frem til ca siste kilometeren hvor det er en del huller. Ikke værre enn at det går greit om man er forsiktig. Man går over to spennende hengebroer og gjennom en relativt lang og lav tunell som små barn kan synest er litt skummel. På veien kan man stoppe ved Paulen gård som er en gammel husmannsplass som nå er overtatt av speiderne. Det står skilt. Man følger hele tiden tett på sporet til Setesdalsbanen.

Adkomst med egen bil

Sving av fra veien ved grovane stasjon mot Steinsfossen kraftstasjon. Følg skilt. Parker der veien videre er blokkert. Man kommer inn på tømmerrenna etter noen hundre meter på veien.
Annonse