Søgne - Repstad - Linnåsen (7)

Legg til huskeliste
Annonse
Ved varden på Linnåsen møtes grensene for gårdene Klepland, Tangvall, Lunde og Repstad i Søgne og Birkenes, Greipstad og Tronstad (Nepstadmyra) i Songdalen. Varden, 232 moh., er et fantastisk utsiktspunkt. Her ser du havet fra Kristiansandsområdet i øst til Mandalsregionen i vest.
Fra Søgne har du ni veivalg når du skal gå til Linnåsen. Alle...

Adkomst med egen bil

Her er det ingen parkering uten at det er avtalt med grunneier. Men har du sykkel, kan du sykle på skogsbilvei og traktorvei helt inn til Ramsdalen.
Annonse