Uburhedlaren - spennende turmål med krigshistorie

Legg til huskeliste
Annonse
  • Enkel fottur
  • 3,0 km
  • 1 t
  • Turen går tur/retur samme vei
  • 183 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året

Uburhellaren er et spennende turmål i Oltedal. Turen opp går først på traktorvei. Etter et kvarter viser gode merker vei opp i terrenget, som er nokså ulendt. Etter en halv time kommer helleren til syne. Uburhellaren er ikke noen vanlig heller, men er dannet ved at en kjempestor stein har sklidd ned fra fjellet og lagt seg til rette oppå andre steiner slik at det har blitt en stor hall under steinen. Noen eksakt oppmåling av steinen er ikke foretatt, men det er anslått at den veier 70-80 millioner kilo!

I aprildagene i 1940 var helleren skjulested for deler av befolkningen i Oltedal. På det meste var det 80 personer som hadde sitt tilhold her. Forholdene i helleren var ikke så bra tilrettelagt som nå. Det ble under krigen foretatt gjenmuring av åpningen og satt inn dør og vindu, og ellers foretatt planering. Dette med tanke på at det kunne bli aktuelt å måtte rømme dalen også når tyskerne skulle jages ut av landet.

Når du kommer ned på flaten igjen, ta stien gjennom skogen på motsatt side av veien. Her kan du komme inn på veien tilbake på ei bru over bekken.

Parkering: 200 m før Energisenteret.

Løype: Skiltet og merket turvei. Følg skilting til du tar av fra skogsbilveien. 15 min. å gå opp til helleren
gjennom storsteinet ur. Enkelte steder er det satt opp trapper.

Severdigheter: Uburhellaren

Kart: Norge-serien Stavanger 1:50 000

Adkomst med egen bil

Rv 45 til Gjestal Spinneri. Til høyre ved skilt Oltedal. Følg veien til skilt “Energisenteret”. Ca 200 meter rett frem til skilt Uburhellaren.
Annonse