Svartdalen - urskog i Oslo

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  1,7 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mai - nov
Følg Alnaelva sin ferd ned til byen og få en følelse av hvordan Oslo en gang må har vært før asfalt og bebyggelse kom. Alna skjærer seg ned i landskapet som et grønt buktende belte og det er bratt opp til bebyggelsen rundt. Med sine edeltrær, gjengrodde bredder og mulighet til å se hare, elg og bever er Alna et lite stykke villmark midt i byen. Denne turen er en annerledes, fredligere og mer skjermet opplevelse enn turen langs den mer kjente Akerselva.

Alna går fra Groruddalen ned til Bjørvika, men den er lagt i rør flere steder. Alnastien, ble i 2011 forlenget og utbedret slik at du kan gå helt tett på elven flere steder enn tidligere. Svartdalen er området fra Bryn til Svartdalsparken rett nord for Kværnerbyen. Start turen ved Bryn og følg turstien nedover langs elven. Du kan starte turen ved Smalvollveien ved Alnabru, men turstien er ikke sammenhengende ned til Bryn. Du kan også komme inn på turstien fra Etterstad og fra Høyenhall.

Høye løvtrær og bratte kanter danner et grønt tak over stien. Ved juvet går stien på pilarer og du kommer du helt tett på elven. En hengebro med svikt og forankringen av stien i bergveggen med overheng, gir deg en luftig ferd over elven og Nygårdsfossen. Stien er imidlertid godt egnet for barnevogn og er en liten perle for både for barn og voksne. Etter fossefallene følger et frodig våtmarksområde før turstien ender i Svardalsparken som er parkmessig opparbeidt med gressslette og rasteplass. Parken egner seg for en liten pause før man igjen møter byen. Herifra er Alna lagt i rør til den renner ut i Oslofjorden. Flere ønsker å få frem Alna igjen, så en dag vil man kanskje kunne følge Alna hele veien fra Grorud ut i Oslofjorden. For å bli bedre kjent med Alna bør du også prøve turen fra Alfaset via Alnaparken og Grorud opp til Alunsjøen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Ta T-bane eller buss til Brynseng, eller tog til Bryn stasjon.
Annonse

Publisert av