Skogsøya

Annonse

Om turen

Fra bunnen av Breistrandvågen følges bekken på østsida oppover dalen. Bekken krysses ved bekkedelet og følges på vestsida opp Breistranddalen. Breistranddalsvatnet og Tekkelskarvatnet passeres på vestsida. Bratt ned skogkledt li til Øvervatnet, som følges vestover. Sandstrand ved søndre ende av vatnet. Opp Solskardalen til Solskaret, og derfra langs ryggen mot nordvest, for så å dreie nordover mot toppen av Stigkollen (707 m). Tilbake til Solskaret og sørvestover gjennom lyngli og ur til Hjellsandvika. Langs fjære og landveg tilbake til Hjellsand og Breistrand.

Furuskog

Ei jernmalmåre går tvers gjennom Skogsøya, og rundt år 1900 var det prøvedrift på Hjellsand, der gruvegangen fortsatt er synlig. Tidligere var deler av øya dekt av furuskog, og røttene etter disse trærne dukket ofte fram under torving. Det var denne skogen som i si tid ga øya navnet (første gang nevnt i 1430).

Slik kommer du deg dit

Annonse