Skogsøya

Legg til huskeliste
Annonse

Fra bunnen av Breistrandvågen følges bekken på østsida oppover dalen. Bekken krysses ved bekkedelet og følges på vestsida opp Breistranddalen. Breistranddalsvatnet og Tekkelskarvatnet passeres på vestsida. Bratt ned skogkledt li til Øvervatnet, som følges vestover. Sandstrand ved søndre ende av vatnet. Opp Solskardalen til Solskaret, og derfra l...

Annonse