Syltraversen - en knivsegg på grensa

Legg til huskeliste
Annonse

Obs! Turforslaget er manuelt tegnet inn på kartet, altså det er ikke nøyaktige GPX-spor, så ruta kan ikke følges med GPS. På svensk side er inntegningen spesielt grov. Turforslaget er ment for planlegging av turen.

Syltoppen ligger der framme. Men den kan vente noen timer. Her kan en virkelig snakke om at veien er målet og at det ligger opplevelse i hvert steg en tar og hver svetteperle som pipler.

Satt på spissen er dette en egg. Riktigere er det nok å snakke om en rygg gjennom Sylmassivet. Det er ingen grunn til å skremme noen til å tro at det er lett å falle ned, enten på norsk eller svensk side. Men noe luftig er turen i passasjer, og utsynet er vidt hele veien langs ruta, som gjerne går under navnet Syltraversen. Dette er riksgrensa slik naturen har skapt den.

Det er et bilde som passer godt idet vi tar oss over de skarpe kantene som må forseres i sikksakk på vei opp mot det første delmålet på turen, grensetoppen Storsola på 1711 moh.Her kan en lene seg mot grenserøys 155 A og beundre det vide fjellandskapet mot sør og vest. Etter hvilen kan søstertoppen Tempelet, 1728 moh., kanskje virke fristende om sikten er god. Da får en i tillegg se det like vidstrakte landskapet mot øst. Den ligger ikke mer enn en Syltraversen en av Norges råeste traversturer.

Å gå hele Sylryggen på langs krever hele dagen. Start derfor med overnatting på Nedalshytta slik at du kommer i gang tidlig. Selve ryggen er knapt en mil lang. Turen over ryggen starter ved å gå inn til Ekorrdøra på svensk side. Vi følger ruta mot Sylstationen. Herfra skrår vi tilbake opp på ryggen og følger den innover og over toppen på Storsola, 1711moh. Ryggen er stort sett bred og fin og gå, men smalner av og er luftig (1-2 meter) på noen få passasjer. Vi har de fine fjellformasjonene på Templet ute til høyre.

De fineste tverryggene og botnene i massivet ligger på østsida. Vi fortsetter lett etter ryggen mot Storsylen. Rett innunder Storsyltoppen er det en 8 meter bratt rygg hvor det er behov for noe enkel klatring for å komme opp. Her er det anbefalt å benytte seg av sikring. Dette er grunnen til at det anbefales å gå turen fra sør mot nord. Vel oppe på toppen, 1762 moh, kan hovedrasten nytes. Ned mot skardet er det merket rute. Her er noen sva som kan være sleipe. Vi fullfører ryggturen ved å ta over Lillsylen.
Vi tar ryggen videre vestover og skrår etter hvert ned på merkaruta til Nedalshytta.

Turvariant: Den korte varianten av Sylryggen er å gå opp merkaruta Storsola og fortsette på ryggen over til Storsylen, Lillesylen og Nordsylen.

Overnatting: Nedalshytta er en fin base for toppturer i Sylmassivet. Turisthytta er betjent i sesong, ellers i året selvbetjent med DNT standardlås.

NB: Ruteinntegningen på kartet kan ikke brukes til å gå etter da svensk side ikke har kart. Bruk kart og kompass ev. gps på denne turen. Frarådes i stygt vær og på vinteren.

Adkomst med egen bil

bil langs E6 til Stjørdal, ta av og følg Fv 705 til Stugudal. Ta av ved landhandelen
mot Nedalshytta. Grusvei fram til hytta.
Annonse