Norge på langs med barn / Etappe 11.2 / Stiklestad – Sandmoen

Legg til huskeliste
Annonse
  • Svært krevende fottur
  • 165,0 km
  • 8 dager
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 4548 høydemeter totalt
  • Sesong: Jul - okt
Etappe 11.2

Dette er andre og siste del av ellevte etappe, av en tur fra Lindesnes til Nordkapp. Totalt består turen av seksten etapper, med en samlet lengde på 314 mil. Turen er tilpasset barn.

Denne delen av ellevte etappe går i Nord-Trøndelag, og er på sytten mil. Vi gikk her høsten 2013 og brukte elleve dager, medregnet én hviledag og reise. Barna var åtte og ti år.

Tar du med deg barn på langtur i fjellet på denne tiden av året, bør du være erfaren. Derfor har denne delen av etappen fått vanskelighetsgrad sort. For juli og august gir vi etappen vanskelighetsgrad rød.

Der vi har fulgt Turistforeningens ruter, har vi angitt rutekoden.


Dag 110, 2. oktober
Stiklestad – Vuku, 11 km, 4 timer

Rute
Fra Stiklestad langs St. Olavsleden til Vuku.

Verdalsraset
Passerte informasjonstavle om Verdalsraset, et leirskred som tok 116 menneskeliv i 1893.

Forsyning
I Vuku er det matbutikk.

Overnatting
Overnattet i campinghytte ved Austnes: Østnes camping.


Dag 111, 3. oktober
Vuku – Skjækerdalshytta, 36 km, 11 timer

Rutebeskrivelse
Fra Østnes camping langs St. Olavsleden til Nordenget. Derfra langs mindre vei østover til Helgådalen, med gangbru over Helgåa. Fulgte kjerrevei østover på nordsiden av elva, til veis ende. Tok opp bratt bakke til fylkesvei 757, fulgte denne til mindre vei skiltet Malså gruver. Fulgte denne til veis ende, og videre på gammel driftsvei og sti til nedlagte Malsåa kopparverk.

Fulgte sti videre mot Fiskløysingen. Tok av på stedvis utydelig sti østover over Kolstadklumpen, på bru over Storbekken, til Kulsliseteren, og på bru over Skjækra og videre opp til Skjækerdalshytta.

Overnatting
Skjækerdalshytta er selvbetjent DNT-hytte.


Dag 112, 4. oktober
Skjækerdalshytta – Setertjønnhytta, 14 km, 6 timer

Om ruta videre
Herfra til Nordkapp har vi i store trekk fulgt langdistanseruta E1, men det er både korte og lange unntak.

Rute
Fra Skjækerdalshytta langs merket rute ntr8 til Lågvassbua, så merket rute ntr26 til Setertjønnhytta. Brua over Skjækerdammen var ødelagt, men det var tilrettelagt med båt og tau. Ruta går via Norges geografiske midtpunkt.

Overnatting
Setertjønnhytta er selvbetjent DNT-hytte.


Dag 113, 5. oktober
Setertjønnhytta – Gaundalen, 23 km, 9 timer

Rute
Fra Setertjønnhytta langs umerket rute E1, men gikk via Sukkertoppskardet og Grønlifjellet.

Overnatting
Vi overnattet på Gaundalen, privat fjellgård.

Etterforsyning
Vi fikk seks nylagte egg med oss videre fra Gaundalen.


Dag 114, 6. oktober
Gaundalen – Holden fjellgård, 13 km, 5 timer

Rute
Fra Gaundalen langs gammel telefonlinje gjennom Sørskardet til Holden fjellgård. Siste del på sti og bru over Kvernelva.

Overnatting
Vi overnattet i Bekkstuggu, selvbetjent DNT-hytte.


Dag 115, 7. oktober
Hviledag

Norge på tvers
På sti langs Holderen til Sverige. I og med at vi startet etappen i Trondheim, har vi nå gått en variant av Norge på tvers.

Gjevsjøgubben
Leste boka «Gjevsjøgubben» av Helge Kjenstad. Pensumlitteratur for de som ferdes i disse traktene.


Dag 116, 8. oktober
Holden fjellgård – Langvasshytta, 11 km, 4 timer

Rute
Fra Holden fjellgård langs dårlig merket rute ntr19 til Langvasseteren. Tok av på sti mot Langvatnet.

Overnatting
Overnattet i Langvasshytta, som vi hadde leid av Snåsa fjellstyre.


Dag 117, 9. oktober
Langvasshytta – Gressåmoen, 30 km, 12 timer

Rute
Fra Langvasshytta langs umerket rute E1 til Gressåmoen.

Overnatting
Vi overnattet på Gressåmoen, en 200 år gammel, fredet fjellgård.

Etterforsyning
På Gressåmoen ventet proviant for siste del av etappen, kjøpt inn og brakt opp av eierne av stedet.


Dag 118, 10. oktober
Gressåmoen – Almdalshytta, 16 km, 8 timer

Rute
Fra Gressåmoen langs umerket rute E1 til Almdalshytta. Krysset Alma på hengebru rett ved Almdalshytta. Brua er ikke inntegnet på kartet, men synlig på flyfoto.

Overnatting
Vi overnattet i Almdalshytta, som vi hadde leid av Nordli fjellstyre.


Dag 119, 11. oktober
Almdalshytta – Sandmoen, 17 km, 6 timer
Sandmoen – Trondheim

Rute
Fra Almdalshytta langs dårlig merket sti opp til, og gjennom Eldbekkskardet. Gikk øst for Øystre Tverrelva og kom ned på fylkesvei 74 fem km vest for Sandmoen. Langs vei til Sandmoen.

Reise
Buss til Grong, tog videre til Trondheim, nattog videre, se neste dag.


Dag 120, 12. oktober
Trondheim – Oslo

Reise
Nattog fra Trondheim til Oslo.


Kort sagt og veien videre

Fra Lindesnes til Nordkapp er det 171 mil i luftlinje. Går du fra Stiklestad til Sandmoen, ender du opp 109 km nærmere Nordkapp. Dette svarer til 640 meter per tilbakelagte km.

Neste etappe går fra Sandmoen til Hattfjelldal. Se «Nyttige lenker».

Adkomst med kollektivtransport

TIL Tog til Verdal, buss videre til Stiklestad FRA Buss fra Sandmoen til Grong, tog videre
Annonse