Tur fra Turtagrø via Fardalen til Bergheim ved Lustrafjorden

Publisert av privatperson
Legg til huskeliste
Annonse
Rolig oppstigning fra Fardalen, langs høyre,østsiden, av Stokkesetelvi, ikke sti. Videre over elven før elvemunning av lite vann. Skrått oppover,nordover langs fjellsiden mot Stokkesetbandet og kommunegrensen mellom Luster og Årdal.Kom til snø, se bilde,og tok pause på toppen av Stokkesetbandet ca .1300 moh.Fin utsikt mot Falkanosi 1559 moh i nord/nordvest og sørvest mot Gruvefjellet 1520 moh.
Videre nedover mot Feigedalen forbi Fremsta Langedalsvatnet, ned til Midtre Langedalsvatnet, her krysset vi elva ved jaktbuene.Første dag sluttet nede ved Heimsta Langedalsvatnet vi holdt oss på nordsiden av vann og elver.Teltovernatting ved nederste elvemunningen av vannet, fisken hoppet.Turen ned Feigedalen ga oss store utfordringer med å krysse elvene,grunnet ødelagt aluminiumsbro. Her gikk vi på sti, men på en igjengrodd sti med mye kratt, busker og steinrøyser. Spennende. Vi fant bedre sti ved Sørheimsstølene som gikk på nordsiden av Feigedalsvannet. På enden av vannet kom vi til en fantastisk utsikt og nedstigning til Lustrafjorden. Nye utfordringer dukket opp etter Hanafossen. Her hadde Dagmar herjet med de store trærne som lå på kryss og tvers over stien. Litt igjengrodd sti ,men vi fant veien helt til Bergheim. Her var det grusvei ned til Lustrafjorden.I gamle dager kunne dette være en dagstur, men nå er det en middels 2 dagers tur fordi sauer og andre som vedlikeholdt stien er borte.

Adkomst med egen bil

Bil fra Turtagrø over fjellet mot Årdal eller fra Årdal mot Turtagrø. Du må stoppe i Fardalen ved Stokkesete, fin parkering om sommeren. Bil ved Lustrafjorden.
Annonse