Hopsfjellet (333 moh.)

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  2,0 km
  2 timer
  Turen går tur/retur samme vei
 • Sesong
  Hele året

Hopsfjellet på østsida av E 39, ca. seks kilometer nord for Førde, bærer fortsatt sterkt preg av den store brannen i 1992. To kilometer nord for Liereid-krysset passerer vi en parkeringsplass med info-tavle, men det frarådes å bruke denne da av- og påkjørsel her er uoversiktlig og trafikkfarlig. 

Fra parkeringen følger vi en traktorveg i sørøstlig retning. Etter ca. 400 m tar vi av til høyre og inn på sti, ved skilt Hopsfjellet. Snart krysser stien to bekker rett etter hverandre, skilt forteller at de heter Skarhaugbekken og Longåsbekken. Stien følger den andre bekken et stykke, og stiger så oppover i terrenget, fram til den munner ut i en større sti. Et skilt viser at Hopsfjellet er til venstre. 

På skiltet som peker til høyre står det Flåtabrua. Denne stien ender ved parkeringsplassen med info-tavle og som ikke anbefales brukt. 

Turen videre går på godt synlig og merket sti. Traseen kan noen steder være bratt, så godt fottøy er å anbefale. Etter at vi er kommet opp over den tetteste skogen, begynner vi å få flott utsyn. På toppen, som ligger på 333 moh., er det ingenting som stenger for utsikten og vi har et fantastisk rundskue i alle retninger. Vi returnerer samme veg som vi kom. 

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Vi følger E 39 til 2,5 kilometer nord for det søre Liereid-krysset.

Parkering: Ved avkjørsel, på østsida av E39, 200 meter nord for et busstopp.

Annonse