Farrisstien natursti

Publisert av: Larvik og Omegns Turistforening
Annonse

Om turen

Natursti fra Bøkeskogen i Larvik til Onokrysset ved Vestmarka-veien. Informasjonstavler underveis. Turen går i lett terreng langs det flotte Farrisvannet. Turen kan kortes ned ved å vende ved Dammen eller Fossane og gå tilbake via Bjørndalen.
Turen starter i Bøkeskogen. Larvik Bøkeskog landskapsvernområde er på ca. 300 mål, og det tilstøtende Farriskilen friområde er 600 mål stort. Larvik Bøkeskog er den største offentlige bøkeskogen i Norge. Bøkeskogen rommer mer enn 80 gravhauger. De fleste er samlet i to store gravfelt og stammer fra jernalderen. Rett vest for skogen, forsvant Fresjeborgen sporløst i Farrisvannet høsten 1653.
Grunnet arbeid med ny E 18 forbi Bøkeskogen, er det merket en ny sti fra Lovisenlund, over Utsikten(E 18) og ned til Dalheimveien. Fra Utsikten kan du se store deler av Farris med Kilen, Jomfruhalvøya og Farriseidet. Følg Dalheimveien til den ender, og deretter blåmerket sti via Gopledal og Fossane til Onokrysset ved Vestmarka-veien. Det er et omfattende løypenett i Vestmarka. Det er derfor mange muligheter til å lage en rundtur.

Dette er en barmarks-tur som kan gås hele året så lenge det ikke er snø. Det må imidlertid utvises forsiktighet på glatte svaberg, klopper og trapper i perioder med frost.

Kart over området: Vestmarka, Kjose og Kvelde 1: 25 000. Utgitt av Larvik og Omegns Turistforening.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Med tog: Tog til Larvik stasjon. Kryss Storgata(RV 303).
Følg Prinsegata til Larvik torg. Kryss torget og følg Oskarsgate rett frem til Kongegata. Ta til høyre og følg Kongegata til den krysser øvre Bøkeligate. Kryss veien og følg Gunnar Thoresens vei rett frem til Lovisenlund idrettsplass. Distanse ca 1 km.
Med bil: P-plasser ved Lovisenlund idrettsplass.
Annonse

Publisert av

Larvik og Omegns Turistforening