Befjell-Eptevann

Publisert av: Aust-Agder Turistforening
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  7,9 km
  4 timer
  En vei
 • Sesong
  Jun - okt
Befjell ligger i Risdalsområdet øverst i Froland kommune. Befjell er kommunens
høyeste punkt, 658 moh, og således 9 meter høyere enn Himmelsyna som ligger noe lenger vest. Fjellområdet ligger nord for Risdalsgårdene og strekker seg nordover mot Skjeggedal og Byglandsheiene.
Området er forholdsvis lite brukt av vandrere, og var
under krigen en mye brukt landingsplass for flyslipp fra
England. Omtale av denne spennende del av vår krigshistorie
finnes i Froland og Mykland Historielags årsskrift
2004 og i Kultursoge for Mykland 1832–2009.
TUREN:
Turen er bare sporadisk merket, følger delvis fjellrabber
uten tydelige stier, så det er viktig å følge godt med på
kartet. Etter noen hundre meter på skogsbilveg tar du opp
heia til venstre mot Børufsknuten med flott utsikt mot
Homstølvann og heiene vestover. Sviptesteinen som passeres
tidlig byr på en spesiell utfordring, se faktaramme.
Selve Børufsknuten, 575 moh, er et flott utsiktspunkt
både østover og vestover. For å gå videre må du holde litt
mot vest og nord (merket) og kommer ned på et myrdrag
før du svinger mot øst og får fine fjell å gå på oppover
mot Befjell. Underveis passerer du hovedkraftlinja fra
kraftverkene i Setesdal mot kysten, og kan ved sjølsyn
vurdere hvilket inngrep dette betyr i naturen. Toppen av
Befjell er markert med en stor varde, kasse med toppbok
til å skrive seg inn i, og skilt med navn og høyde på topper
du kan se hele synsranda rundt. Her er det bare å nyte
at du står på Frolands tak og høyeste punkt.
Tilbake kan du gå mot vest og ned Sjølvskotdalen til
skogsbilvegen. På kartet er vist vist ei rute litt sydvestover
og ut på en fjellrabbe ned mot Surtemyr (delvis merket).
Fjellrabben er litt bratt, men kan gåes i vinkel, eventuelt
litt inn i skogen.
Surtemyr er et intakt skogshusvære fra den tid skogsarbeiderne
overnattet når de var på jobb i skogen. Den består
av hytte, hestestall og ei såkalt utløe og gir et godt bilde
av forholdene i 1940-50 årene før traktor og bil ble vanlige.
Legg merke til stokkene i utløa. De består av osp som
er mye mer værbestandig enn annet virke. Bak den ytterste
grå hinna på stokkene er veden stort sett frisk. Fra
Surtemyr følges grusveien vestover til parkeringsplassen.
MANNDOMSPRØVEN:
Sviptesteinen var et spesielt mål og en utfordring for
ungdommen i Risdalsgrenda forteller kjentmann Magne
Risdal. Det var en ”manndomsprøve” å ta fart og hoppe
opp på steinens østre spiss. Dersom en bommet på dette
kunne en få et nokså ublidt møte med steinen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Ved å kjøre Fv 42 fra øst eller vest må du ta av til Risdal
ved Mjålandskrysset. Ved Risdalsmonane svinger du mot
vest, forbi Risdalsgårdene og fram til Vatne hvor kommunal
veg slutter. Herfra er det bomveg inn til
Eptevassdammen, som er magasin for Hanefoss kraftverk
i Herefoss. Kjør over dammen til parkeringsplass på
andre siden.
Annonse