Legg til huskeliste
Annonse
Fånekleiva og Fånefjellet mellom Longerak og Lauvdal i Bygland kommune er et nasjonalt verna vegminne som kalles ”Fånefjell vegmiljø”.
Fånefjellet går stupbratt ned i Byglandsfjorden, uten
mulighet for veg langs stranda i gammel tid. Man måtte
gå opp kleiva og over fjellet på sti, rideveg og etter hvert
på utbedret veg for h...
Annonse