Fånefjell

Publisert av: Aust-Agder Turistforening

Fånefjell

Fånekleiva og Fånefjellet mellom Longerak og Lauvdal i Bygland kommune er et nasjonalt verna vegminne som kalles ”Fånefjell vegmiljø”.
Fånefjellet går stupbratt ned i Byglandsfjorden, uten
mulighet for veg langs stranda i gammel tid. Man måtte
gå opp kleiva og over fjellet på sti, rideveg og etter hvert
på utbedret veg for hest og vogn. På en meget informativ
tavle som er satt opp nede ved parkeringsplassen leser vi:
FÅNEFJELL VEGMILJØ
Fånefjell vegmiljø omfattar fire generasjonar vegar frå
meir enn 500 år i tid. Det bratte og vanskelege terrenget
viser kva utfordringar vegbyggjarane hadde tidlegare.
Her finn vi spor av den eldste kløvjevegen og den første
kjørevegen frå 1842, som begge går over over fjellet. I
1923 la ein vegen rundt fjellet, delvis i halvtunnel, og i
1963 sprengte ein ny veg i tunnel gjennom fjellet.
Vegmiljøet i Fånefjell har nasjonal verd som kulturminne.
Videre på tavla kan man i detalj lese om utbyggingsfasene,
bl.a. at den første bilen kjørte opp Fånekleiva allerede
i 1909. Om turvegen leser vi:
Dei gamle vegane over Fånefjell er restaurert av Bygland
kommune og Statens vegvesen. Sørenden av 1923-vegen
med halvtunnelar er dessverre stengt for publikum på
grunn av rasfare. 1842/1870-vegen over fjellet er open
som turveg. Ein merka sti på toppen går ut til ein rasteplass
på kanten av fjellet. Her er det storslegen utsikt over
Byglandsfjorden.
HVORDAN FINNE FRAM:
På østsiden av rv.9 mellom Longerak og Lauvdal er det
anlagt parkeringsplass ved søndre tunnelåpning. Her
finner man den informative oppslagstavla. Vær oppmerksom
på trafikken hvis man går ut mot fjorden og krysser
riksvegen.
TUREN:
Etter å ha lest på oppslagstavlene er det bare å gi seg i veg
oppover bakkene, totale høydemeter til utsiktspunktet er
ca. 130 m. Vegen er tørr og fin og lett å gå på, og man
kommer snart til de to nedre vegslyngene. Rart å tenke på
at i bilens barndom før 1923, kjørte bilene opp og ned
her. Lenger oppe i dalsida forteller et vakkert vegmerke i
støpejern fra 1855 at det er ”8 MIIL fra CHRISTIANSAN”(
d).
Blant større og mindre steiner i den lune og solrike kleiva,
er det også drevet fruktdyrking. Et skilt forteller at murer
ble bygget, jord ble skrapt sammen, og i 1948 ble det
henta ut ca. 800 kg epler her.
Etter ca. 1,5 km flater vegen ut og her tar stien av mot
venstre ut til utsiktspunktet. Engelske ingeniørsoldater
som hadde treningsleir på Gautestad i Evje, bygde og sikret
en flott rasteplass på kanten av stupet. Her er det storslått
utsikt sørover Byglandsfjorden og riksvegen der
nede. Fra rasteplassen kan man snu og gå ned til parkeringsplassen,
men gå gjerne den lengre turen over fjellryg-
gen, selv om man også her må gå att og fram samme veg.
Etter hvert går turvegen nedover mot nord, man kommer
til en imponerende støttemur av stein over et dalsøkk, og
man passerer gjenoppbygde bruer over elver og bekker.
Ca 1,5 km fra toppunktet kommer man ned mot riksvegen
nord for tunnelen. Det er ikke tilrådelig å gå langs
riksvegen tilbake til bilen. Trafikkhastigheten er høy, det
er ikke anledning til å gå i tunnelen, og halvtunnelen
rundt Fånefjellet er stengt. Men turen tilbake via den historiske
Fånekleiva, gir bare en ny og tettere opplevelse av
dette enestående, gamle vegmiljøet.

Aust-Agder Turistforening