Flyane – Torefjell - Krok

Annonse

Om turen

Følg veg igjenom grind frå parkeringsplassen på Sjusete. Forbi skihytta på Sjusete, følg vegen til høgre for vatnet, om lag halvvegs på vatneter det skilta mot Torefjellsflyane til høgre. Følg vegen opp til bekk, over bruog vidare på tydeleg sti til Flyane. På Torefjellsflyane står det framleis eitstølshus att. Frå Flyane tek du av frå stien og går mot Torefjell. Held du litttil høgre vil du etter kvart komma inn på sti. Du vil uansett finna att stienved båretønna som du ser frå Flyane. Vidare er det tydeleg sti til varden påTorefjell som ligg langt aust på fjellet, og ikkje på det høgste punktet. Flott utsikt både får høgste punkt og frå Varden. Går du opppå høgste punktet får du også med utsikten ”bak” Torefjell mot Myklavatn ogFuglafjell. Vel verdt høgdemetrane. Frå varden fylgjer du stien vestover tilbake til der detbyrjar å gå nedover. Her fortset du vestover og tek deg ned i Beindalen. Delvissti. Frå Beindalen er det sti som er grei å fylgja til Krok. Tre stølshus og eituft står her. Frå Krok skal du fylgja svært tydeleg sti sørover på rygg, passereover bekken som kjem frå Beindalen og oppatt på motsett side. Du er då påForsete. Fylgj kanten av bekkegjelet og du kjem ned til skogsveg som du fylgjertilbake til Sjusete. Turen er grei å ta stort sett heile året, fottursessongen er ofte lang, då fjellsida ligg i sola mykje av dagen, og elles er vindutsett slikat snømengdene ikkje vert så store. Om vinteren er det ein flott skitur, med fleire moglege nedfartar, der den enklaste (etter sommarstien Sjustese-Forsete-Torefjell) er overkommeleg for dei fleste som er vane med turar utan for oppkøyrde spor. Turen kan også anbefalast som måneskinnstur, både sommar og vinter.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Følg skilting til Sjusete frå Øystese eller Norheimsund. Godtmed parkering på Sjusete.
Annonse