Mostefjellet i Ringsaker

Publisert av: Hamar og Hedemarken Turistforening
Annonse

Om turen

Fra Rømåsen følger en bilveg og deretter sti innover på sørsida av Leindalen. Etter 500 m knekker stien nordover over myra til stikryss og videre mot nord over Sollifjellet ned i søkket mot Mostefjellet og videre nordøstover til høgeste punkt på Mostefjellet. Fra vegkrysset ved Moste følger en den midtre vegen 850 m nordover, derfra til venstre over bekken og på god sti over gjenvokst setervang. Videre på sørsida av bekken 200 m, deretter over bekken og så på god sti ca. 2 km mot nordøst. 150 m før Gudbrandstjernet tar en sti av mot sørvest. Her er det ca 800 til toppen. Det finnes også flere utgangspunkt, for eksempel Sjusjøtunet og Natrudstilen. (Se kartutsnittet). Turen til toppen er ca. 4 km fra Moste og ca. 2,5 km fra Leindalen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Utgangspunkt er Rømåsen/Leindalen (mange P-alternativer) eller vegkrysset ved Moste seter (bomveg fra Bergundhaugen).
Annonse

Publisert av

Hamar og Hedemarken Turistforening