Søgne - Tangvall - Linnåsen (2)

Publisert av: DNT Sør 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  5,9 km
  2 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Apr - nov
Ved varden på Linnåsen møtes grensene for gårdene Klepland, Tangvall, Lunde og Repstad i Søgne og Birkenes, Greipstad og Tronstad (Nepstadmyra) i Songdalen. Varden, 232 moh., er et fantastisk utsiktspunkt. Her ser du havet fra Kristiansandsområdet i øst til Mandalsregionen i vest.
Fra Søgne har du ni veivalg når du skal gå til Linnåsen. Alle er presentert på ut.no, som Linnåsen (1) til Linnåsen (9). Alle løypene er blå-merket. Det er vanlig å velge en løype inn til Linnåsen og en annen tilbake.
Denne løypa starter ved Tangvall skole. Ta til venstre før tennisbanene, der Stemveien krysser bekken og går foran husrekka. Ta til høyre når du kommer til skogsbilveien og kryss over E39. Der skogsbilveien deler seg, tar du til høyre opp bakkene til Gloppa. Fra Gloppa følger løypa opparbeidet sti i variert skogsterreng. Den siste bakken opp til varden har enkelte bratte partier.
(Sammen med Linnåsen (4) er dette det vanligste løypevalget.)
Linnåsvarden er et populært turmål. Linnåsdagen som arrangeres av Søgne Skiklubb (alltid) første søndag i november, har stor oppslutning.
Turkartet Linnåsen dekker området. Det selges hos DNTSør, Midt-Agder Friluftsråd og bokhandelen på Tangvall i Søgne.
(Lagt ut av Floke Bredland - floke@online.no)

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parkering ved Tangvall skole.
Annonse

Publisert av