Storsteet, Storslett

Legg til huskeliste
Annonse

Det er flere alternative ruter til Storsteet. Ruta som starter ved grustaket på Stormelen, ca 8,2 km oppover Kildalsveien (fra kryss E6) anbefales.
Fra startpunktet - gå i kanten av myra og rett oppover/ østover og følg ryggene oppover den relativt bratte lia. Det er ikke tråkket sti i nedre del av løypa. Hold kurs mot nedre del av skråban...

Adkomst med egen bil

Parkering ved grustak på Stormelen, ca 8,2 km oppover Kildalsveien målt fra kryss E6/Haltibygget.
Annonse