Tønsberg-Ilene Naturreservat

Publisert av: Tønsberg og Omegn Turistforening 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  7,4 km
  1 time, 30 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året
Turen går fra Turistforeningens kontor på brygga i Tønsberg og ut til naturreservatet nordvest for byen (Grevestien). Turen følger i samme løype frem og tilbake. Løypa er merket, flat og er tilrettelagt. Du kan derfor ta deg frem med rullestol, barnevogn o.l.

Ilene naturreservat ble opprettet 1981 og er et såkalt "Ramsarområde" på 905 dekar. Våtmarksområdet har stor verneverdi og stor betydning som raste- og spiselokalitet under vår- og høsttrekket. 236 ulike fuglearter er observert. Natur- og kultursti. Fugleobservasjonstårn. Ta med kikkert.

Ønsker du en lengre tur er det mulighet å gå videre ved Jarlsberg travbane og krysse den til tider svært trafikkerte hovedveien og inn i "Gullkronen". Dette må gjøres på en trygg og kontrollert måte! "Gullkronen" er Wedel Jarlsbergs private skog og som blant annet inneholder et privat gravsted (Vis respekt!). Skogen har hatt en nær tilknytning til parkanlegget ved hovedgården. Områdene er fredet som naturreservat ved kongelig resolusjon i 1980. Gullkronens flora, fauna og historie er interessant.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Siden startstedet ligger på brygga i Tønsberg er det lett tilgjengelig både med buss, tog og privatbil. Turen anbefales også for Tønsbergs mange båtturister.
Annonse