Rysstad Turpark- midt i Setesdal.

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 3,3 km
  • 1 time
  • Rundtur
  • 181 høydemeter totalt
  • Sesong: Apr - okt
Rysstad turpark ligger i et område med eldgamle tradisjoner. Tømmer og vedhogst med enkle redskap, maling av korn(bygg) på fossekvern og frodige beite er noe av du ville opplevd om du hadde tatt turen i Rysstad Turpark for over 50 år siden.
Turen starter på grusveien/heieveien opp til Rysstadåsen og følger den ca 50 m, da tar du av mot høyre ...

Adkomst med egen bil

Rett sør for Sølvgarden Hotell(Rv)) tar du inn ti venstre, følg skiltene til. Følg veien til grusvei, så innover grusveien til veiskille. Ved starten av bakken på grusveien/heieveien kan du parkere.
Annonse