14. Pilegrimsvegen mellom Botsvatnvegen i Jondal og Reiseter ved Sørfjorden

Legg til huskeliste
Annonse

( Information in English? Look below the Norwegian information )

Beskrivelse:

Turen er krevjande og startar på ca 550 moh., går opp til ca. 1400 moh. før han går bratt ned til ca 250 moh. Logoen for turen er "krykkjekrossen i valskringla". Logomerket har fargen oker. Turen er merka med målte merke og logoar, logoskilt og vardar. NB: det er ikkje tett og kraftig merking på turen, så du må heile turen vere merksam på vegvalet. Frå Staberget ovanfor Hardingarinden og fram til Reiseteeggi er det varding som er hovudmerking.​

Du går bratt opp langs Hardingarinden, og under Staberget til Stabergsdalen. Inne i Stabergsdalen kryssar du elva og går vidare opp mot Langedalen. Oppe på Langedalshaugen er det ein stor varde. Her er siste utsiktspunkt attende mot Krossdalen. Vidare går turen opp Langedalen. I snørike somrar kan du gå midt etter dalen på bre, men elles må du gå på berga på høgre side av Langedalen. Øvst i Langedalen kryssar du breen til høgre for Langedalstjørna. Etter ei lita stund passerer du eit skar i enden av tjørnet. Det er enkelt å krysse i snørike somrar. Dersom det er lite snø, er det greitt å ha turfølgje og tau. Høgda du kjem til no, er 1400 moh., og du har flott utsyn over fjellplatået. Pilegrimsvegen går vidare mot Brakastauren og Høgstaleitet. I snørike somrar ser du Pilegrimsvegen som ei kvit stripe over platået. Frå Høgstaleitet går stien slakt vidare ned mot Bleieelva og Reiseteeggje, anten på snø eller eventuelt til høgre for dalføret, på "sti". Bleieelva kryssar du på snø, dersom dette er trygt. Viss ikkje, kan du gå lengre ned mot Revavatnet og krysse elva over røyrbrua. Når du har kryssa Bleieelva, fell Pilegrimsvegen saman med buførevegen som kjem frå Botsvatn. Stien går vidare til varden på Reiseteeggje, der du får flott utsyn mot Hardangervidda og ned lia mot Sørfjorden. Varden ligg ca 1200 moh, og no følgjer ei bratt nedstigning på ca 1000 meter. Stien ned lia vart restaurert i 2012-2013, og skal kunne brukast som kløvveg. I snørike somrar kan Skjortefonn - rett nedanfor Reiseteeggje - vera stor, og tau er lurt å ha med. Midtvegs nede i lia kryssar stien Reiseteelva. Nedst i lia nedanfor kraftverksdammen kryssar du Bleieelva. Så følgjer du traktorvegen vidare ned til Streifsteinen på Reisete.

Her kan du avtale henting med bil/ buss eller du kan gå langs vegen 3,7 km ned til Nå, og ev. delvis følgja offentleg skyssmiddel vidare på turen mot Røldal eller attende til utgangspunktet.

Råd for turen:

Du må ha fjellstøvlar, då mykje av turen vanlegvis går på snø. Sjølv om det er fint vêr når du startar, kan det fort verta vind og regn/snø undervegs, så du må ha med ull-, regn- og vindklede, lue og vottar. Lurt å ha med tau. Ta med niste for lang dagstur. Drikke kan du – på eige ansvar - fylle på i elvane undervegs. Du må ha med kart og kompass, ev. også GPS.

Lite eller ingen mobildekning oppe på fjellplatået.

Til fots kan du ferdast fritt i utmark, men ver varsam og ta omsyn til dyr og fuglar, og til naturen elles. Ikkje kast søppel.

På grunn av bratt oppstigning og særs bratt nedstigning, er ikkje turen anbefalt for dei som har kneproblem eller liknande.

Gå turen saman med lokalkjende, dersom de ikkje er godt trena og har god erfaring med fjellet.

Det vert organisert årlege pilegrimsturar (www.jondalkyrkje.no), og fleire fellesturar kan bli organisert dersom grupper melder interesse.

English version:

Description of the hike:

This hike is demanding. It starts at 550 m above sea level and goes up to 1400 mbefore it drops abruptly down to 250 m. The logo/symbol for the hike depicts an ochre coloured cross, as shown. Painted markers and logos, signs with logos and cairns mark the route.

You start steeply up Hardingarinden, to the base of Staberget and then towards Stabergsdalen. When you’re in the valley, Stabergsdalen, you cross the river and follow the route towards Langedalen. On top of Langedalshaugen is a big cairn, from where you can get the last chance of a view of Krossdalen. The hike continues up Langedalen where, at the top you cross on a snowfield to the right of the lake, Langedalstjørna. You will shortly reach a pass at the end of the lake. This is easy to cross if there’s still a snowfield in the pass. A hiking group with a rope might be advisable if summer snow seems to be lacking in the mountains. On top of the next incline, you reach 1400 m above sea level and you get a superb view of the mountain plateau. The Pilgrim path now merges with the Dravladal cattle track and continues towards Brakastauren and Høgstaleitet. If there is remaining snow, the Pilgrim path looks like a white stripe across the mountain plateau. The route now declines slowly from Høgstaleitet down to the river, Bleieelva and Reiseteeggje, either on snow or otherwise on a «track» on the right side of the valley. Cross the river, Bleieelva on snow if it’s safe. If not, you can move further down towards the lake, Revavatnet and cross the river at the pipe bridge. After crossing Bleieelva, the Pilgrim path joins the cattle track coming from Botsvatn. The hike continues down to the cairn at Reiseteeggje, which is 1200 mabove sea level. You can get an outstanding view of Hardangervidda and the mountain side down to Sørfjorden. This is the starting point of the steep 1000 m descent. The track down the mountain was restored some years ago and should be able to be used for packhorse transport.

If there is still a lot of snow in the mountains the snowfield, Skjortefonn – just below Reiseteeggje – can be large, in which case a rope might be useful. Halfway down the mountain side the path crosses the river, Reiseteelva. At the bottom of the slope, below the power plant dam you cross the Bleieelva and carry on down the farm road until reaching Streifsteinen at Reisete. This could be a pick-up point if you have pre-arranged car/bus transport. Public transport service is attainable 3.7km further on down the road, at Nå.

Starting point/parking

Take road from Jondal towards Folgefonna. After 8.0 km turn right just before the bridge. (Close to the road junction is an information board showing details of several tours.) This is a toll road for those continuing by car. The pay point is about 100 min from the main road.

After 2.0 km take a gravel road down to the left-hand side. Continue 2.7 km until you find the information board and the sign for the hike. If arriving by car, find a spot to park off the side of the road. Parking at own risk.

Season:

July – October. PLEASE NOTE! You must NOT do this trip in the winter. There is danger of avalanches in the winter. The path down to Reisete passes through the avalanche course, which occur every winter.

Hiking advice:

Use hiking boots, a lot of the hike is usually on snow. Even though you might start the trip in fair weather, conditions can rapidly change to wind and rain/snow. Be prepared and have waterproof, windproof and warm (wool) clothes, including warm headgear and mittens, in your kit bag. A rope might be useful.

Bring enough food and drinking water for a long day in the mountains.

You must take a compass and map (or GPS) with you.

Cell phone signals are mostly lacking on the mountain plateau.

You are free to walk anywhere in the hills and mountains. Take care of the nature and show special consideration to all wildlife. Please do not litter.

This is not a hike for people with bad knees or such because the route is so steep, both up and down.

If you’re not well trained, or experienced mountain hikers, do the trip with someone who has local knowledge.

There are annual organised pilgrim tours and other group tours can be organised on request (www.jondalkyrkje.no).

Adkomst med egen bil

Ta vegen frå Jondal mot Folgefonna. Etter 8,0 km tar du til høgre mot Folgefonna. Ved krysset er det på høgre sida av vegen ei infotavle for fleire turar. Etter ca 100 m må du betale avgift for å køyre denne vegen med bil. Det er automat som tar kort eller kontantar. Etter 2,0 km tar du til venstre på grusveg. Etter ca 2,7 km er det skilt og infotavle for turen. Har du bil kan du parkera langs vegkanten. Parkering på eige ansvar.

Adkomst med kollektivtransport

Ingen
Annonse