Vassfarstien del 1 - fra Hønefoss til Ellingseterkoia

Annonse

Om turen

Del 1 av Vassfarstien går fra Hønefoss via Heradsbygda, Oppenåsen, Midttjern og Heggelia til Ellingseterkoia.

DNT Ringerike åpnet Vassfarstien i 2018, som en del av foreningens mange markeringer under 125-årsjubileet. Åpningen av stien var en verdig markering av slagordet Skauleis til fjells.

Stien består av sju etapper. Den starter i Hønefoss og ender ved Fønhuskoia, Underveis kan du overnatte i flere av de hyggelige koiene våre. Informasjon finner du her: https://www.dntringerike.no/vassfarstien/

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Starten er på Søndre Torv i Hønefoss. Hvis en ønsker en kortere etappe, kan en reise til Heggelia på Veme og gå til Ellingseterkoia.

Adkomst med kollektivtransport

Hønefoss nås med buss eller tog fra Oslo. Buss fra Hønefoss til Øst-Veme. Derfra til Heggelia og Ellingseterkoia til fots.
Annonse