Styran–Stuorrastivran

Legg til huskeliste
Annonse

Turen starter fra hovedveien E6/E75, på sørsiden av veien ved Rovvevann/Rovvejávri på Seidafjellet. Man kan parkere ved veien eller kjøre opp til reingjerdet. Det er skiltet fra parkeringen sør for Rovvevann. Fra reingjerdet er det merket med rødt på steiner videre. Stien er noen steder litt utydelig, men så lenge men går oppover i terrenget ska...

Adkomst med egen bil

Adkomst er fra hovedveien ved Rovvevann.

Annonse