Leirfossrunden

Publisert av: Trondhjems Turistforening 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  5,4 km
  2 timer
  Rundtur
 • Sesong
  Hele året

Leirfossrunden er en merka nærtur som passerer begge Leirfossene, går gjennom Kroppanmarka og forbi Okstadgårdene og gjennom Sjetnemarka.

Nidelva, Leirfossene, og industrihistorien som har fulgt reguleringen av Nidelva er et sentralt historisk element langs Leirfossrunden. Fossene har helt siden 1617 vært utnyttet som drivkraft til sagbruk og annen industri; kornmøller, kobbervalseverk, fabrikker for fremstilling av krom og svovelsyre. Senere ble fossene utbygd til kraftproduksjon; Øvre Leirfoss i 1901 og Nedre Leirfoss i 1910. Øvre Leirfoss har et naturlig fall på 31,5 meter, og Nedre Leirfoss på 27 meter.

Nidelvkorridoren er et svært viktig naturområde med stor variasjon i plante- og dyreliv, og er et kjerneområde for biologisk mangfold som er underlagt spesielle vernehensyn. Nidelva er ei svært god lakseelv og fiske etter laks forekommer helt inn i bykjernen. Elva er også ei god ørretelv. Fiske, spesielt fisket etter laks, har tidligere vært en viktig attåtnæring for gårdene som lå langs Nidelva.

Leirfossrunden er 5,2 km. Langs nærturen finner du seks informasjonstavler om lokalhistorien som knyttes til området.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med offentlig transport

Buss til TillerBuss til Tonstad

Annonse