Leirfossrunden

Legg til huskeliste
Annonse

Leirfossrunden er en merka nærtur som passerer begge Leirfossene, går gjennom Kroppanmarka og forbi Okstadgårdene og gjennom Sjetnemarka.

Nidelva, Leirfossene, og industrihistorien som har fulgt reguleringen av Nidelva er et sentralt historisk element langs Leirfossrunden. Fossene har helt siden 1617 vært utnyttet som driv...

Adkomst med kollektivtransport

Buss til TillerBuss til Tonstad

Annonse