Til topps på Rensfjellet

Publisert av: Trondhjems Turistforening
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  17,8 km
  7 timer
  En vei
 • Sesong
  Jun - sep
Bare en drøy times kjøretur fra Trondheim starter turen ved Samsjødemningen, knapt 500 moh. Turen går i kupert fjellterreng forbi idylliske strender langs Samsjøen og opp mot det ruvende grensefjellet mellom kommunene Melhus, Midtre Gauldal og Selbu, 941 moh. Her får du virkelig inntrykk av å gå i uberørt villmark. Det finnes knapt en sti eller et tråkk å finne, bortsett fra noen (grense?)varder siste stykket mot toppen, så her er du avhengig av kart og kompass.

Turbeskrivelse: Vi starter turen med å passere Samsjødemningen på nedsiden for så å følge en svak sti nordover langs vatnet. Etter ca 1,5 km dreier vi østover og passerer ei lita bru over Sandåa. Vi fortsetter sørøstover langs vatnet, runder odden ved Åsårlivollen og passerer et par hytter før vi dreier nordover igjen langs ei smal vik. Ca 80 m inn fra vika går vi over bekken fra Oksdalen og finner en svak sti. Et lite stykke opp i lia deler stien seg og vi tar stien til venstre og går over høydedraget og ned i dalsøkket mellom Øvre og Nedre Balltjønna. Herfra begynner oppstigningen i nordøstlig retning mot toppen. Vi følger her kommunegrensa mellom Melhus og Midtre Gauldal og passerer både en og annen steinvarde og noen grensemerker av aluminium.

På veg oppover får vi selskap av et yrende fugleliv (storspove, rødstilk, lavskrike, rype og heilo med mer) og observerer mange vakre fjellblomster. Omtrent halvvegs opp mot toppen passerer vi et markant dalsøkk (Roppdalen). Videre opp mot toppen passerer vi flere godt synlige varder. Selv om flere av disse ligger nær kommunegrensa er det mer sannsynlig at dette er vandringsvarder mot toppen. Varden på toppen av Rensfjellet er imponerende både i omfang og høyde, men den er ikke synlig før en nærmer seg toppen. Det skyldes at selve toppen er nokså flat. At varden er så stor og sirkulær skyldes nok sikkert at dette har vært et meget sentralt trigonometrisk punkt for oppmåling av landet. Og utsikten: storslagen i alle himmelretninger!

På toppen ble vi minnet om de sterke motsetningene det er mellom kraftutbyggerne og motstanderne av vindkraftplanene i dette fjellområdet mellom Melhus, Klæbu og Selbu. Det lå bannere og plakater ved varden med klare advarsler mot vindmøller i dette verdifulle villmarksområdet.

Når vi først var på toppen måtte vi også finne stedet hvor grensepunktet mellom de tre kommunene Melhus, Midtre Gauldal og Selbu. Mange har trodd at dette grensepunktet lå på toppen, men det er ikke tilfelle. ”Treriksrøysa” er markert med en mindre steinvarde 328 m nordvest for toppen. Det innebærer at det høyeste punktet i Melhus kommune ikke er 941 moh, men 930 moh! På et gammelt kart fra 1939 var imidlertid situasjonen en helt annen. Der fremgår det at alle de fem sognene Flå, Horg, Singsås, Selbu og Klæbu møttes på toppen, så her har det åpenbart vært mye strid om kommunegrensene. I følge Klæbu historielag ble grensesteinen på toppen sprengt til småstein av lynnedslag i 1950-årene….

På turen ned fra toppen gikk vi stort sett samme veg ned til Roppdalen. Derfra fulgte vi en alternativ rute tilbake. Vi gikk vel 1.5 km nordvestover og passerte brua over elva gjennom Oksdalen. Dette kan være ei tryggere rute enn ruta langs Samsjøen i perioder med mye nedbør og flomstore elver. Fra brua dreide vi sørover over åsryggen og kom inn på ruta vi gikk opp ved brua over Sandåa.
Med en del stopp og spisepauser brukte vi knapt 4 timer opp og ca 3 timer tilbake. Terrenget må karakteriseres som relativt tungt å gå i på grunn av lite stier og en del myrlendt terreng.

Melhus kommune vil legge inn kart med anbefalt rute for både sommertur og skitur til Rensfjellet.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Ta av fra E6 ved Lundamo og kjør bomvegen inn Lundadalen drøyt 20 km østover forbi Håen og parker ved første nedkjøring til Samsjøen.
Annonse

Publisert av

Trondhjems Turistforening