Lindøyturen

Publisert av: Stavanger Turistforening
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  3,5 km
  1 time
  En vei
 • Sesong
  Hele året
Fra Stavanger sentrum kan du ta fergen ut til en idyllisk liten øy med mange lune viker, mye skog og et lite tjern. For de fleste er øya mest kjent for skoledriften som har vært drevet på øya i over 100 år. Det startet på slutten av 1800-tallet da presten Lars Oftedal kjøpte øya og bygget “Lindøens redningshjem for gutter som var kommet på avveier”. Senere ble hjemmet overtatt av Stavanger kommune.

Tidligere elever ved det som i dag kalles Lindøysenteret, har lagt ned et enormt arbeid i å bygge veier på øya. De er bygget som jordbruksveier og gir en utmerket turmulighet. Takket være mange ivrige guttehender er det også en svært artsrik flora på øya. Gjennom årenes løp er utallige planteslag satt i jorda. Ryfylke friluftsråd har i dag ansvar for å drive gårdsbruket og bevare kulturlandskapet på Lindøy. I Sørvik er det et stort bryggeanlegg med fast grillplass og god plass til fritidsbåter.

Løype: Grusvei. Totalt 2,8 km turvei.

Fiske: Sjøfiske med stang fra land.

Bading: Sørvik og Varmekro

Båndtvang: Dyr på beite. Båndtvang hele året.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Ferje fra Jorenholmen ved Magasin Blå. Egen båt til Sørvik eller Varmekro.  Parkering: Parkeringshuset på Jorenholmen. 

Adkomst med offentlig transport

Hurtigbåt fra Bakerbrygga 1
Annonse

Publisert av

Stavanger Turistforening