Industriminneløypa - A17

Legg til huskeliste
Annonse
Turen startar ved Stongfjorden skule. Her er det skogsveg austover inn
Gjerdedalen mot Trengeskaret. Vi passerar ei fotballbane og ein spesiell
Gapahuk. Ved Trengeskaret går stien nordover gjennom frodig lauvskog i noko myrlent terreng, over Åsen, forbi Svanetjønna og til Demma. Vi går over berga vestafor demninga og vidare på grusveg...

Adkomst med egen bil

Turen startar ved Stongfjorden skule. Bruk Turkart Askvoll i målestokk 1 : 50 000.
Annonse