Kjort (606 m.o.h.)

Legg til huskeliste
Annonse
Frå parkeringsplassen er det skilta veg som går mellom husa til Halvard Stokkedal. Her går du inn på traktorvegen oppover – følg denne til endes til Koltveitskaret. Langs vegen er det sett opp fleire gjerdeklyvarar. Du vil også sjå nokre namneskilt som er sette opp langs vegen. (I gamle dagar var svært viktig å ha namn på mange stader i utmarka når...

Adkomst med egen bil

Ta av E134 ved Knapphus og inn på Rv. 46 mot Nedre Vats. Følg vegen 5 km ned til Kårhuskrysset der du svingar til høgre og kjører vidare 2,3 km ned til Åmsosen. Like før du kjem til Hatteland på kaien, må du ta av til venste , sjå skilt. Kjør vidare 6,3 km oppover dalen til du kjem til ein inngjerda og skilta P-plass godt tilrettelagt hos Halvard Stokkedal (6,3 km frå Åmsosen).
Annonse