Fra hytte til hytte i Bymarka - 15km

Legg til huskeliste
Annonse

Dette er markas svar på hytte til hytte tur i fjellet. Turen går innom to av de mest populære markahyttene. Vi går hele runden etter oppkjørte spor og ferdes i traseer som er mye brukt. På godværsdager kan det være reneste 17. mai stemning enkelte steder. Slike dager skal vi nyte turen og glede oss over at det er mange turglade mennesker i marka...

Adkomst med egen bil

Det er grei bussforbindelse til Ringvål/Skogly fra sentum. Søndager er det ofte bussbytte på Heimdal. Det er også gode parkeringsmuligheter på Skogly for privatbil.
Annonse