Jubileumsstien - Vidden - etappe 5

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  19,4 km
  7 timer, 30 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Jubileumsstien – Bergen på langs er en tur på omlag 55 km. Stien er skiltet og merket og følger i all hovedsak eksisterende stier, turveier, skogsveier, gang- og sykkelveier, lokale veier og fortau. Stien ble etablert av Bergen kommune i 2020 i forbindelse med Bergen by 950 år. Turen er delt opp i åtte etapper, og det anbefales bruk av kollektivtrafikk til og fra etappene. Etappen beskrives fra sør til nord.

Ønsker du å gå hele stien som en tur, se kartlenke på høyre side.

Turbeskrivelse: Etappe 5 er Jubileumsstiens lengste og kan beskrives som stiens høyfjellstur. En stor del av turen går over det vi bergensere beskriver som «Vidden». Med god grunn, for øvrig. Den bergenske “Vidden” er geologisk sett en vestlig rest av Hardangervidden noen mil lenger øst.

Turen er lang, men har ikke spesielt krevende terreng. Når du først er kommet opp på høyfjellet, er det stort sett flatt, fint og lett å gå. Turens høyeste punkt er Hauggjelsvarden (674 meter over havet). Dette er også det høyeste punktet på det man regner som Byfjellene i Bergen. Her er det flott utsyn i alle retninger, ikke minst ned til de frodige jordbruksgrendene i Arnadalen, Lone, Hauge og Borge. I dalføret mellom Brattland i sør og Gaupås i nord ligger noe av det mest produktive jordbrukslandet i Bergen kommune i dag, og på Byfjellene beiter mye av buskapen, i hovedsak sau, gjennom sommeren.

Fotturen starter ved busstopp på Søylen (Hardangervegen) og har sitt etappemål på Rolland i Åsane. Denne etappen kan avsluttes/endres underveis om man velger å bryte av til Ulriken, Fløyen, Kvamsdalen, Haugland eller f.eks. Hjortland.

Like ved busstoppet i Søylen tar du opp til høyre og går i skogkanten langs Hardangervegen. Etter ca. 0,3 km, kommer du ned til Hardangervegen og gang- og sykkelveg. Følg Hardangervegen til du tar til venstre og går videre på Brattlandsvegen til Øvre Brattland. Ved Øvre Brattland følger du turvei ca. 0,8 km til du møter sti opp mot Hauggjelsvarden. Stien mot Hauggjelsvarden er bratt og tung, men turen går i et fint kulturlandskap, opparbeidet med enkle redskaper i et til dels uveisomt terreng gjennom en mannsalder.

Ta en pust i bakken underveis og nyt utsikten etter hvert som du legger høydemeterne bak deg. Da vil du etter hvert kunne se flere etapper av Jubileumsstien i retning sør. Like før du kommer til Hauggjelsvarden møter du stikryss i retning Ulriken. Her kan du bl.a. ta en avstikker til Øvstegjelsvatnet og Turnerhytten. På en knaus på østsiden av Øvstegjelsvatnet ligger den eldste eksisterende hytten på Byfjellene, Valhal, bygget av 12 ungdommer i 1896. Hytten har fremdeles 12 eiere.

Vel oppe ved Hauggjelsvarden vil du etter hvert møte på sti fra Ulriken over Vidden. Før du legger i vei i retning Borgaskaret, Alfjellet og Langelifjellet anbefales det å ta en avstikker opp til Menneskerettighetsvarden (Storhaugen 665 meter over havet).

Ved stikryss på Langelifjellet tar du til høyre opp skråningen til Grønetua. Herfra følger du sti langs Vardegga mot Vikinghytten. Du beveger deg fremdeles i barskt høyfjellsterreng, lett og lystig når solen skinner, eller krumbøyd standhaftig i regn og rusk. I fjellene hvor selveste Fridtjof Nansen fant utfordringer da han bodde og studerte i Bergen i 1880-årene, er det fullt mulig å oppleve seg selv som deltaker på en ekspedisjon. Vidden kan sannelig være krevende nok.

I stikryss ved Grønetua kan du ta en avstikker til Norhytta eller gå turen til Arna. Fra Vikinghytten kan du avslutte Jubileumsstien ved å ta vestover mot Rundemanen/Fløyen. Ved Vikinghytten starter nedstigningen til Åsane og Rolland. Underveis går det avstikkere til Haugland og Hjortland. På denne strekningen passerer du Vindalsskaret. Herfra har du flott og dramatisk utsyn ned i Vindalen som er en botn med bratt fjell på tre sider. I Vindalen står også den flotte fjøsbygningen som skipsreder Haakon J. Wallem lot bygge like før krigen.

Siste del av turen (fra Storsåta og ned til Rolland) har en del våte partier.

Natur. Området har et typisk «høyfjellspreg». På din tur over Vidden vil du kunne oppleve både rovfugl og annet vilt som rev og hare. Det er fremdeles sau på beite i Byfjellene. Vis hensyn til dyr på beite. Når du møter dyr på beite, skal du ha hunden i bånd.

Kulturlandskap/kulturminner. Turen byr stedvis på flott kulturlandskap. Spesielt i området Brattland. Du går på og passerer flere viktige ferdselsårer underveis, bl.a. Postvegen. Hyttene i Byfjellene har også sin historie. Flere av dem ligger nær jubileumsstien.

Tilrettelegging. Jubileumsstien er skiltet og merket med merkestikker. Alle som skal gå turen må planlegge/gjør seg kjent med stien, lese turbeskrivelsen og ta med print/kart over strekningen du skal gå. Planleggings- og turkart finner du i lenken til høyre. Enkelte steder er det lagt ut klopper, men denne etappen har stort sett god sti som er lett og fin å følge. Området har flere lagshytter som normalt er åpne i helgene (fortrinnsvis søndager). Her kan du stikke innom og få enkel servering. Aktuelle hytter på denne strekningen er Turnerhytten, Norhytten, Vikinghytten og Tranehytten.

Denne turen er lang og går i ekte høyfjellsterreng. Været kan skifte raskt og det anbefales å ha med nødvendig turutstyr og godt fottøy. Turen kan gås hele året såfremt føret tilsier det.

Turbeskrivelsen er et samarbeid mellom Bergen og Hordaland Turlag, Bymiljøetaten, med god hjelp fra Knut Langeland.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Fotturen starter ved busstopp på Søylen (Hardangervegen). Sjekk Skyss sin ruteplanlegger for ankomst Søylen.

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk Skyss sin ruteplanlegger. Start ved Søylen busstopp.
Annonse