Jubileumsstien - Vidden - etappe 5

Legg til huskeliste
Annonse

Jubileumsstien – Bergen på langs er en tur på omlag 55 km. Stien er skiltet og merket og følger i all hovedsak eksisterende stier, turveier, skogsveier, gang- og sykkelveier, lokale veier og fortau. Stien ble etablert av Bergen kommune i 2020 i forbindelse med Bergen by 950 år. Turen er delt opp i åtte etapper, og det anbefales ...

Adkomst med egen bil

Fotturen starter ved busstopp på Søylen (Hardangervegen). Sjekk Skyss sin ruteplanlegger for ankomst Søylen.

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk Skyss sin ruteplanlegger. Start ved Søylen busstopp.
Annonse