Flyktningeruta der Anna i Makkvatnet loste under krigen.

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  7,2 km
  3 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mai - okt

Anna i Makkvatnet var en kjent grenselos under krigen, og hun loste mange flyktninger fra Hopen over til Musken der de videre fikk hjelp av andre for å komme seg til Sverige. Steigen - og Hamarøy historielag vil fremheve denne beundringsverdige damen og har i den anledning fått laget et minnesmerke som skal settes opp på gården i Makkvatnet der hun bodde mesteparten av sitt liv. Her blir det også satt opp en sjeltersjå (2020) og reist infotavler. Denne stien vi beskriver her, er en del av flyktningeruta og den er merket med pilskilt og infotavler. (Ferdig i løpet av sommeren 2020) Turen kan gås begge veier og vi beskriver den fra Strindneset, det nordligste startpunktet.

Ta av fra E6 ved Strinda og kjør ned til Strindneset på bru over elva. Ca 200 meter fra brua finner du parkeringsplass og infotavle (sommeren 2020) om stien og Anna i Makkvatnet. Du fortsetter på veien men velger rett frem der veien går til høyre og opp til gården. Du kommer inn på en noe dårligere traktorvei som går over i sti. Pilene fører deg til høyre og opp terrenget til midten av neset. Da kommer du inn på traktorveg igjen og følger denne til høyspenten som går opp Sagvassdalen. Like etterat du har passert linja, går stien til venstre og ut på svabergene. Du følger disse langsetter skogkanten på høyre side av svaet og krysser når det flater ut, over til fjellfoten på Skålfjellet. Varder og piler viser vei. Ved denne kryssingen kommer du til kvileplassen til Anna I Makkvatnet. Her satt hun og hunden mang en gang og pustet etter en tung oppstigning. Du fortsetter på sti sørvestover til høyste punkt på turen. Her dreier stien til høyre og nedover mosegrodde bergrabber før den fortsetter ned gjennom bjørkeskogen til Annas heimplass. Du krysser en traktorvei etpar ganger på turen ned, men pilskilt viser vei. Nede på gården passer det med en rast mens du leser om den tøffe damen, kanskje du kan overnatte i skjeltersjåen før du tar deg videre. Du fortsetter videre sørvestover langs vannkanten til Makkvatnet, krysser elva fra Austkråga og videre langs vannkanten til du treffer et gjerde. Her følger du gjerdet opp til traktorvei og går på denne frem til Hopvassveien der det også står infotavle om Anna. Her må du hentes av bil da det er langt å traske til E6 igjen. Infotavle om Anna i Makkvatnet står også ved Steigenkrysset.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Fra E6 ved Strinda, eller til kryss i Hopvassveien fra Steigenkrysset ved E6
Annonse

Publisert av