Glimvatnet - 5 turer med Turbo

Publisert av: Troms Turlag
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  0,3 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - sep

KORONA: Ved gjennomføring av turer, bes familier om å forholde seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern, jamfør Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Parkering: Parker langs veien, utenfor hvistripa, etter gjeldende regler. Vær forsiktige ved veien!

Avhengig av hvor du parkerer langs veien, gå til du finner bred sti/traktorvei. Det er fint å gå på "første platå" i skogen, og det anbefales framfor å gå langs veien! Følg sti/traktorvei opp til det flater ut, ta sti til høyre. Deretter er det mange tråkk, følg den du vil ned til vannet. Turboskiltet henger i den sørøstre enden, omtrent der strømlinja krysser stien. Turen kan fint kombineres med en tur på Store Glimhaugen eller lek og moro rundt det fine vannet! Det går også sti på østsiden av vannet og inn Glimdalen. Vis forsiktighet med tanke på skred inn Glimdalen til all snøen er borte.

Det er en del myr rundt vannet og, i alle fall på våren, er det godt og vått. Støvler eller gode fjellsko anbefales.

Husk at fuglene hekker på første del av sommeren. Vis hensyn!

Ser du søppel på din vei? Plukk det opp og ta det med til nærmeste søppeldunk.

PREMIEUTDELING: Husk å registrere turgåeren på premieutdelinga i sitt Barnas Turlag innen 15. oktober. Regler, datoer og lenker for premieutdeling blir publisert på samme side som du finner liste over alle årets turboturer i Troms: dnt.no/troms/5turermedTurbo

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Glimvannet ligger så og si på kommunegrense mellom Karlsøy og Tromsø på fylkesvei 863. Parker før kommunegrensa dersom du kommer fra Hansnes.

Adkomst med offentlig transport

Buss 430
Annonse