Vuludalen og Grønvatnet

Legg til huskeliste
Annonse
Stigen startar like vest for Øyberg seter. Gå stigen opp gjennom skogen med stor fjellfuru. Her veks ulvelav på turre furugreiner. Det er ein gulgrøn og sjeldan lav som er typisk for området. Stigen går langsetter Vulu, innover fjellet og fram til Vuludalsbue.

Vuludalsvatna er ein samanhengande vasstreng på 5 vatn utan vandringshinder...

Adkomst med egen bil

Køyr Rv.15 vestover 34 km frå Bismo til Nysetra. Køyr av Rv.15 ved Skjåk seter og 600 meter til Øyberg seter og parker.
Annonse