Vuludalen og Grønvatnet

Legg til huskeliste
Annonse
Stigen startar like vest for Øyberg seter. Gå stigen opp gjennom skogen med stor fjellfuru. Her veks ulvelav på turre furugreiner. Det er ein gulgrøn og sjeldan lav som er typisk for området. Stigen går langsetter Vulu, innover fjellet og fram til Vuludalsbue.

Vuludalsvatna er ein samanhengande vasstreng på 5 vatn utan vandringshinder, men med innbydande stryk mellom. Største målte dyp er 15 m på fyrste vatn, 13 m på andre vatn, 40 m på tredje vatn, 25 m på fjerde vatn og 12 m på femte vatn.

Det er naturleg rekruttering av fisk i Vuludalen.

Det er slake strandsoner, som egnar seg for fiske med stong og oter, på alle vatna. Stryka mellom vatna er særleg aktuelle for stongfiskarar. Stryket mellom fyrste og andre vatn, kan gje deg god fangst. Det var teke stor fisk på over 1 kg i 2012 på garn.

Frå Vuludalsbue held du fram på umerka stig på austsida av Vuludalsvatna og fram til Grønvassbue ved Grønvatnet.

Skjåk Almenning har utleige av Grønvassbu og båt, motor og garn. Hytta er 21 m² og har 4-5 sengeplassar i kombinert opphaldsrom, kjøkken og soverom.

Grønvatnet og Brusebotnvatnet vart ført vestover til kraftproduksjon i Tafjord i 1968. Grønvatnet har reguleringshøgde 17 m. Vatnet er djupt med bratte strandsonar med unntak av i søraust og nordenda mot Brusebotn.

Prøvefiske 2004: Aure i god kondisjon og middels tett bestand. Også en del mindre fisk. Auren er raud i kjøtet. Det er lite gyting og det vert sett ut fisk i Grønvatnet.

Det vert fiska med garn på Grønvatnet. Du kan til tider få meget gode fangster på stong i søre og austre delar av Grønvatnet.

Adkomst med egen bil

Køyr Rv.15 vestover 34 km frå Bismo til Nysetra. Køyr av Rv.15 ved Skjåk seter og 600 meter til Øyberg seter og parker.
Annonse