Jubileumsstien - Bergen på langs 

Legg til huskeliste
Annonse

Jubileumsstien – Bergen på langs er en tur på omlag 55 km og ca 2500 høydemeter. Fra Krokeide i sør til Tellevik i nord. Stien er skiltet og merket og følger i all hovedsak eksisterende stier, turveier, skogsveier, gang- og sykkelveier, lokale veier og fortau. Stien ble etablert av Bergen kommune i 2020 i forbindelse med Bergen ...

Adkomst med egen bil

Turen er delt opp i åtte etapper, og det er gode forbindelser med kollektiv til og fra alle start- og stoppesteder.

Adkomst med kollektivtransport

Turen er delt opp i åtte etapper, og det er gode forbindelser med kollektiv til og fra alle start- og stoppesteder. Sjekk Skyss sin ruteplanlegger for ankomst til de ulike startstedene.
Annonse