T merka tur til Keipen 1362 moh fra Sørdalstrappa.Bremanger kommune

Publisert av privatperson

T merka tur til Keipen 1362 moh fra Sørdalstrappa.Bremanger kommune

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  10,8 km
  10 timer
  En vei
 • Sesong
  Mai - okt
Turen til Keipen er ca 11 km fra Sørdals trappa der T turen starta,fyrste del går til Knekkevasshytta ca 2 km fra utgangspunkt.200m sør om hytta ved knekkevatn går stien opp den brattelia mot sør aust,følgjer dalsøkket over Storeskredene og over Hjelmemyrane mot Søre Hjelmevatn.Ruta til Keipen er varda og Tmerka.Merkinga går på sørsida av Søre Hjemevatn og vidare til Keipen.Ver merksame på å fylgje merkingane nøye i dei litt bratte gresbakkane på hylla i Øvre Vasskaret.Frå Keipen er det mogeleg å gå til t.d Plogen.Skitur til Keipen blir ofte lagt slik at ein etter Keipen går vidare austover mot Plogen,og inn på hylle 7.I hylle tar vi jamn unnakjøyring nedover og ned til Førdedalen.I Førdedalen kan vi gå på god skogsbilveg heilt ned til grenda Førde i Ålfoten.Keipen har gitt namnet til turlaget i Bremanger kommune.Keipen Turlag.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Riksveg 614 ca 6 km fra Svelgen,de er en parkering plass ca 200 fra Sørdalstrappa der T turen starta.
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.