Legg til huskeliste
Annonse

Turen til Hakaskallen går du til og i et naturreservat med vernet gammel granskog. Her finner du flere rødlistede arter av lav, blant annet kort trollskjegg. Flere fuglearter holder også til her, som for eksempel konglebitt, rødstjert og storfugl. Alt dyreliv og all vegetasjon er vernet, men du kan gå tur i området, samt plukke sopp og bær. Dett...

Adkomst med egen bil

Lettest adkomst er å kjøre til Braskereidfoss (Rv2), og ta av mot Gravberget og Gravbergsveien. Rett før Kynnbrua går det en vei til venstre som heter Silkesjøveien. Følg denne forbi enden av Silkesjøen. Like etter kommer det et kryss. Her er også en åpen plass som det er fint å parkere. På starten av stien finnes det turskilt merket med Finnskogen turistforenening. (Nå DNT Finnskogen og Omegn). Her er det god plass å parkere. Det finnes flere andre veier til startpunktet for denne turen for de som er litt mer kjent i området.

Adkomst med kollektivtransport

Ingen gode alternativer helt fram.
Annonse