Malungen - Fløtdamkoia - Ørddersten

Publisert av: Hamar og Hedemarken Turistforening
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  10,2 km
  3 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mai - okt

På denne turen får du mye spennende fløterhistorie fra den gang Fallåa var ei livlig fløterelv. Det var et slit å få tømmeret med håndmakt ned elva, og i Styggfossen satte tømmeret seg gjerne fast. Mellom tøffe tak kvilte fløterne seg ved Ørdderstenen, og dit kan du også legge rasten din.

Fra parkeringsplassen bortenfor Malungen gjestegård følger du Rondanestien østover og oppover langs Fallåa. Dette er ei gammel fløterelv som var i bruk til ca. 1965, og tømmeret her havnet til slutt i Glomma. Stien tar deg først oppover til Renndammen og Renndambua. Like før du kommer fram, ser du rester etter ei gammel tømmerrenne som gikk ned til bilvegen ved Malungen. Den ble bygd for å få tømmeret forbi Styggfossen, et trangt gjel hvor tømmerstokkene ofte satte seg fast. Rundt 50 meter av renna er fortsatt intakt og et fint, gammelt kulturminne.

Gå over elva på bru og gå innom Renndambua, som står åpen. Her er det bilder og tekster som viser livet til fløterne; alt slit og strev det var å få tømmeret med håndmakt nedover elva og til slutt ut i Glomma. For å se selve Styggfossen følger du sti noen hundre meter nedover langs elva på denne siden. Fossen er et spektakulært syn på Hedmarken. Gå tilbake over brua og følg stien videre oppover langs elva. Fra Nydamkoia følger stien bilveg til Langfossen,der svinger den av videre langs elva til Fløtdammen og Fløtdamkoia, ei ubetjent HHT-hytte. Hvis du fortsetter langs stien 750 meter på vestsiden av elva, kommer du til en stor stein som ble kalt Ørdderstenen. Dette var en enkel kvileplass for fløterne, bygd inntil en stor stein. Den er nå restaurert og et særegent sted for en rast. Tilbake igjen ved Fløtdamkoia tar du sti nordvestover forbi Gørrtjennskoia og kommer etter hvert inn på bilveg som kommer fra sørenden av Harasjøen. Følg vegen en knapp kilometer, og ta så sti som tar av sørøstover over Pervaldseterberget og ned mot Malungen gjestegård. Herfra er det 500 meter langs bilveg til
parkeringen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Kjør riksveg 24 fra Stange mot Odalen, forbi Harasjøen og ca. 500 meter forbi Malungen Gjestegård. Parkeringsplass på venstre side etter gjestegården.
Annonse