Labbeløype - Spiraltoppen gjennom Friluftsmuseet

Publisert av: Drammen Kommune
Annonse

Om turen

Labbeløyper er turveitraseer utenfor byggesonen som er tilrettelagt for gående om vinteren.

Denne labbeløypen begynner fra utfartsparkeringen på Spiraltoppen og følger veien gjennom Friluftsmuseet.

Labbeløypa prepareres av Drammen kommunens eget mannskap. Hvor ofte det blir preparert er avhengig av kapasiteten.

Labbeløypa er ikke etablert som rundløype, men henger sammen med lysløypenettet for skigåing. Kommunen forutsetter flerbruk av skiløypene nærmest markaslusene/hovedutfartsområdene og vi oppfordrer alle brukere til å vise hensyn. Vi ber gående om ikke å gå i selve skisporene og unngå å benytte skiløypene når løypa er nypreparert og har bløt snø.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Utfartsparkering på Spiraltoppen
Annonse