Labbeløype - Spiraltoppen gjennom Friluftsmuseet

Legg til huskeliste
Annonse
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  1,2 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Høydemeter
  46 høydemeter totalt
 • Sesong
  Des - mar

Labbeløyper er turveitraseer utenfor byggesonen som er tilrettelagt for gående om vinteren.

Denne labbeløypen begynner fra utfartsparkeringen på Spiraltoppen og følger veien gjennom Friluftsmuseet.

Labbeløypa prepareres av Drammen kommunens eget mannskap. Hvor ofte det blir preparert er avhengig av kapasiteten.

Adkomst med egen bil

Utfartsparkering på Spiraltoppen
Annonse