Panoramatur til Åsetevatnet

Legg til huskeliste
Annonse
Ein bratt tur, men innsatsen blir premiert med fantastisk utsikt over stølsgrendene ved Åsetevatnet og Hurrungane i Jotunheimen. Den ville og vakre Drivandefossen ligg tett ved stien på veg opp. Høgdeskilnad: 775 m.

Stien opp til Osen høyrer til rutenettet til DNT og er svært godt rydda og godt merka. Det første stykket går i halvbratt...

Adkomst med egen bil

Ta av frå riksveg 55 ved brua på Skjolden og køyr på austsida av elva, innover den flate og frodige Mørkridsdalen. Ved Moen køyrer du over på vestsida og om lag 200 meter fram til nytt vegkryss. Opp til venstre og 300 meter fram til parkeringsplass, like ovanfor vegen.
Annonse