Topptur til Myrhønna

Legg til huskeliste
Annonse
Det mest særeigne fjellet i Jostedalen er vorte eit signaturfjell for så vel lokalbefolkninga som kunstnarar. Frå toppen ser du både Jotunheimen og Jostedalsbreen. Ein luftig tur! Høgdeskilnad: 440 m.

Frå parkeringsplassen ligg Myrhønna ligg mot nordvest. Gå i lyng og myr mot skaret i nordnordaust, Mannen heiter dette skaret. Det er le...

Adkomst med egen bil

Frå fv 604, køyr mot Espe 4 km sør for Gjerde. Ta av til høgre på asfaltert bomveg 400 meter forbi skule og samfunnshus. Følg denne svingete fjellvegen heilt opp over skoggrensa til Vanndalsvatnet og parker her.
Annonse