Stølstur frå Høyheimsvik til Flatningane

Annonse

Om turen

Ein tur med flott utsyn over Lustrafjorden og Feigefossen. På Flatningane er det roleg stølsatmosfære. Høgdeskilnad: 720 m.

Følg bilvegen med skilting og T-merking mot Navarsete. Der busetnaden sluttar tek traktorveg vidare oppover i bratte slyng til garden Kolstad. Merka sti held fram i bratte slyng opp til stølane på Flatningane. Flott utsikt over Lustrafjorden med Feigumfossen på andre sida av fjorden. Frå Flatningane er det fleire turmogelegheiter vidare. Det er stidele for turar til bygda Nes, langs Eggi til Grånosene, rundt Flatningane via Stordalsskar og Bergsskard, ned til Engjadalen eller mot DNT sin sjølvbetjeningshytte Navarsete. Det er ikkje vatn å finne før bekken ved Flatningane, så sørg for å ha med nok drikke til turen opp dit.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parker ved fv 55, ved avkjørsla til Høyheim.
Annonse