Stølstur frå Høyheimsvik til Flatningane

Annonse
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  11,2 km
  4 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Høydemeter
  808 høydemeter totalt
 • Sesong
  Mai - okt
Ein tur med flott utsyn over Lustrafjorden og Feigefossen. På Flatningane er det roleg stølsatmosfære. Høgdeskilnad: 720 m.

Følg bilvegen med skilting og T-merking mot Navarsete. Der busetnaden sluttar tek traktorveg vidare oppover i bratte slyng til garden Kolstad. Merka sti held fram i bratte slyng opp til stølane på Flatningane. Flo...

Adkomst med egen bil

Parker ved fv 55, ved avkjørsla til Høyheim.
Annonse