Kanotur ved Krokbua

Publisert av: DNT Lillehammer
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Padletur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  4,5 km
  2 timer
 • Sesong
  Apr - sep

Ved Krokbua, som tilhører DNT Lillehammer, er det et naust med 6 kanoer. Kanoene kan leies ved henvendelse til VANDRESKOEN, Mesnasenteret på Lillehammer, tlf 61 26 20 02. Nå er det igjen mulig å leie kanoene. Betingelsen er at smittevernhensynivaretas i koronaens tid.

De som har medbrakt kano, kan starte padleturen fra Kanalen, rett ved parkeringspalssen.

Mesnaelva er demt opp ved Kroken, og det betyr at Krokflø (inkludert Kanalen), Bottilflø og Tuveitflø er sammenhengende flatt vann. Her er det fint å padle. Vær oppmerksom på at kraftselskapet regulerer vannstanden, som kan variere med 30-40 cm.
Fra naustet padler vi det trange løpet nord-østover, og kommer raskt ut på åpnere farvann på Bottilflø. Der holder vi til høyre, og tar deretter til venstre gjennom en trang passasje mellom to holmer. Vi padler over Tuveitflø til Tuveitholmen, der det er mulig å gå i land. Det er små stryk på begge sider av Tuveitholmen. På fastlandet på sørsida av Tuveitholmen er det også et fint sted med bålplass. Tilbake kan vi padle samme veg, eller ta en alternativ rute ved å følge øvre elvebredd. Vær oppmerksom på enkelte «skjær», dvs store steiner. Før vi vender tilbake til Krokbua, er det fint å ta med seg en ekstra avstikker på Kanalen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Kjør Birkebeinervegen, som tar av fra Sigrid Undsets veg sør for Håkons Hall/Kristins Hall. Følg Birkebeinervegen (som også kalles VIP-vegen) forbi hoppanlegget og videre opp bakkene til Skrefsrud. Der svinger vi til høyre og parkerer ved Kanalen. Her er det opparbeidet en ny parkeringsplass (avgiftsparkering). Fra den nye parkeringsplassen kan vi gå vegen langs kanalen fram til odden ved Kroken. Herfra fortsetter vi på den nye demningen rundt Krokflø, og de siste metrene går vi på sti fram til Krokbua. Avstanden fra parkeringsplassen til Krokbua er ca 1,4 km.
Annonse

Publisert av

DNT Lillehammer