Kanotur ved Krokbua

Publisert av: DNT Lillehammer
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Padletur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  4,5 km
  2 timer
  En vei
 • Sesong
  Apr - sep

Ved Krokbua, som tilhører DNT Lillehammer, er det et naust med 6 kanoer. Kanoene kan leies ved henvendelse til VANDRESKOEN, Mesnasenteret på Lillehammer, tlf 61 26 20 02. Mesnaelva er demt opp ved Kroken, og det betyr at Krokflø (inkludert Kanalen), Bottilflø og Tuveitflø er sammenhengende flatt vann. Her er det fint å padle. Vær oppmerksom på at kraftselskapet regulerer vannstanden, som kan variere med 30-40 cm.
Fra naustet padler vi det trange løpet nord-østover, og kommer raskt ut på åpnere farvann på Bottilflø. Der holder vi til høyre, og tar deretter til venstre gjennom en trang passasje mellom to holmer. Vi padler over Tuveitflø til Tuveitholmen, der det er mulig å gå i land. Det er små stryk på begge sider av Tuveitholmen. På fastlandet på sørsida av Tuveitholmen er det også et fint sted med bålplass. Tilbake kan vi padle samme veg, eller ta en alternativ rute ved å følge øvre elvebredd. Vær oppmerksom på enkelte «skjær», dvs store steiner. Før vi vender tilbake til Krokbua, er det fint å ta med seg en ekstra avstikker på Kanalen. I 2018 er Krokflø redusert pga anleggsarbeid i forbindelse med oppgradering av demningen.

En midlertidig fangdam går tvers over Krokflø. Gjerdet som går over fangdammen skal hindre sauer i å gå ut av beiteområdet. Pass på at gjerdet ikke kommer ut av stilling, slik at sauen slipper gjennom.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Fra Stampesletta/Sigrid Undsets veg kjører vi Birkebeinervegen (VIP-vegen) opp forbi hoppbakkene på Lysgårdsjordet. Parkeringsplassen ved Kanalen er stengt i anleggsperioden i 2018. Nærmeste parkeringsmulighet er Kanthaugen ved kanten Kro. Følg turvegen vest for Kanalen sørover og deretter sti langs demninga/elva. Hold til venstre i stidele, skilt merket Krokbua.
Annonse

Publisert av

DNT Lillehammer