Tursti Hunn-Mælen / Mælen-Hunn i 

Publisert av privatperson
Annonse
Du står på Gåsmoen, på Hunn, på tur langs Namsen til Mælen.
Stien er ca 4,5 km lang og tar omkring 45-60 minutter i rolig tempo.
Informasjonplakater langs ruta orienterer om forskjellige kulturhistoriske tema.
Turstien er etablert i privat regi av grunneiere fra Hunn til Mælen.
For den som måtte ønske å fiske på Hunn-/Førr...

Adkomst med egen bil

Start ved Gåsmoen.
Annonse

Publisert av