Reinbjør - Koltjønnhytta - Liasetran

Publisert av privatperson
Legg til huskeliste
Annonse
Fine helårsløper til Koltjønnhytta fra Berg (3,7km), Reinbjør (3km) eller Hammerbrua (ca 3 km). Trimbok på Koltjønnhytta. Derfra kan en gå videre til Liasetra - med den nye Lieaseterbua (ca 5 km fra Koltjønnhytta) - eller opp til Liakemmen rett opp fra Liaseterbua. Overnattingsmuligheter på både Koltjønnhytta og Liaseterbua.

Adkomst med egen bil

Parkeringsplasser på Berg, Reinbjør og Hammebrua. Avkjørsel fra Fv 17 på Reinbjørkorsen (Skage Vest) til Berg og Reinbjør - og ved Belgvold til Hammerbrua.
Annonse