Reinbjør - Koltjønnhytta - Liasetran

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  7,1 km
  1 time, 15 minutter
  En vei
 • Sesong
  Hele året
Fine helårsløper til Koltjønnhytta fra Berg (3,7km), Reinbjør (3km) eller Hammerbrua (ca 3 km). Trimbok på Koltjønnhytta. Derfra kan en gå videre til Liasetra - med den nye Lieaseterbua (ca 5 km fra Koltjønnhytta) - eller opp til Liakemmen rett opp fra Liaseterbua. Overnattingsmuligheter på både Koltjønnhytta og Liaseterbua.
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parkeringsplasser på Berg, Reinbjør og Hammebrua. Avkjørsel fra Fv 17 på Reinbjørkorsen (Skage Vest) til Berg og Reinbjør - og ved Belgvold til Hammerbrua.
Annonse