Totenåsstien - fra Lygna til Totenvika

Annonse

Om turen

NB: Denne ruta er omlag 67 kilometer. Distansen som framkommer av kartet er ikke korrekt. Se detaljer nedenfor.

Stien tar deg gjennom frodig granskog, forbi gamle sætervoller, over myrer og langs en rekke idylliske vann og tjern. Totenåsstien tar deg også over topper med storslagen utsikt og til de brede bygdene i Totenvika, og er du heldig får du et glimt av dampskipet Skibladner på Mjøsa. Totenåsstien er en vandring gjennom en av Østlandets store skoger mellom Lygnasæter i vest og Mjøsa i øst.

Vær obs! På grunn av høydeforskjellene har ruta ulik lengde enn hva som automatis kommer fram på kartet. Totenåsstien er i praksis om lag 67 kilometer i terrenget og og tar deg over topper og ned i daler, mange høgdemeter opp og ned i alt. Langs Totenåsstien finner du tre overnattingsmuligheter (ubetjent) i regi av DNT Gjøvik og omegn. Disse er Vollumssætra, Vesterås og Gamle Torsætra.

Avstander mellom overnattingsstedene:

Lynga -Vollumssætra: 15 km (8 timer)

Vollumssætra - Vesterås 17 km (8 timer)

Vesterås - Gamle Torsætra 15 km (5,5 timer)

Gamle Torsætra - Evjua (Totenvika) 20 km (9 timer) 

Ytterligere beskrivelse: Den greieste måten å gå stien på er å starte i vest (Lygna) og gå østover.

Startpunkt: Stien går ut fra Lygnasæter langs riksvei 4 der det er et hotell, kafe og bensinstasjon. Du går langs tjernet, krysser vegen ned til Hurdal (fv 180) og går ned lia til den flotte Helgedalen. Du går videre opp lia på andre sida av dalen og kommer etter hvert til den søndre enden av Vindflomyra som er et stort myrområde, fredet på grunn av fuglelivet. Nå nærmer du deg Vollumssætra på ligger på en gammel sætervoll. Dette er første overnattingsmulighet.

Vollumssætra har 4 sengeplasser og noen løse madrasser.

Fra Vollumssætra går du videre til Bergsjøen og passerer deretter Kvikstadsætra før du kommer til Vesterås og neste overnatting. På denne strekningen passerer du flere små idylliske vann, og du kan ta en avstikker ned til en lavvo ved vannet Skålen og raste der. Du går også forbi Bergsjøen hvor det er fint å bade og fiske.

Vesterås har 5 sengeplasser

Fra Vesterås passerer du Langsætra før du kommer til Tjuvåskampen. Dette er et velkjent utsiktspunkt for totninger. Herfra kan du se Gaustatoppen, Valdresfjella, Jotunheimen, Synnfjellet, Rondane, og bygdene på Toten. En flott plass for en rast!

Videre passerer du Rausteinshytta, et yndet utfartssted på vinterstud, og kommer deretter ned lia til Gamle Torsætra. 

OBS: Høsten 2021 pågår arbeid med skogsmaskiner i nedre del av Totenåsstien mot Torsætra. Det kan derfor lønne seg å gå den bratteste stien ned. Det vil si den nordre traseen på dette turforslaget: Rausteinshytta – kort, men bratt opptur fra Torsætra (ut.no)

Torsætra er for øvrig velkjent for sine gode middager (lørdag og søndag), og ikke minst vaflene.

Gamle Torsætra på andre siden av veien har 12 sengeplasser

Herfra går du opp lia og kommer til neste flotte utsiktspunkt på Borgenkampen. Herfra passerer du vannet Fiskelausen og Fiskelaussætra før du kommer opp på det siste flotte utsiktspunktet: Hervenknappen. Her har du utsikt nord- og østover til Mjøsa, Rondane, byene Gjøvik og Hamar og skogene helt innover mot Sverige.

Herfra starter nedstigningen mot Mjøsa Fra Hervenknappen passerer du vannet Herva og går forbi Oppegardsætra før du går lia ned til Evjua strandpark. Her er det campingplass, kafe og anløpssted for Skibladner.

TIPS 1: Det er mulig å dele opp turen da det er veger ved alle hyttene

TIPS 2: I tillegg til DNTs hytter finnes den en privat hytte, Einahytta, og to lavvoer som kan brukes.

God tur!

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Start ved Lyngaseter langs riksvei 4. Her er det gode parkeringsmuligheter.
Annonse