Vandring ved foten av Børgefjell / Røyrvik sentrum til Børgefjellsenteret

Publisert av privatperson
Annonse
Denne stien knytter Røyrvik sentrum sammen med løypenettverket i Børgefjellsenteret. Turen er 3 km lang og går i kuppert terreng.
Stien egner seg til vandring og sykkel sommers tid. I vintersesongen vil stien bli kjørt med løypemaskin for langrenn....

Adkomst med egen bil

Turen kan begynne i Børgefjellsenteret eller ved Røyrvikkrysset.
Annonse

Publisert av