Brynsåsen

Publisert av: Hamar og Hedemarken Turistforening
Annonse

Om turen

Alt. 1: Parkér ved avkjøring nedunder Vardeberget på rv 239 mellom Bryhns filial og Hekne. Her krysser Kristian Lien-stien vegen. Følg stien nordover mot Klevfos. Etter drøye 2 km kommer stien inn på en veg (kraftlinje her) som følges østover til vegenden, deretter sti østover opp en stigning, ta til høyre i første stikryss, og du kommer fram til en ny vegende. Lengde 3, 5 km én veg. Fortsett vegen sørover ca. 1,2 km, ta av sti vestover mot Ihrstadkoia, og etter nye 700 m kommer du ned en bakke og til stikryss ved stien du kom fra tidligere. Fortsett sørover de siste 800 m fram til parkeringen igjen. Hele rundturen er på 6,2 km.

Alt. 2: Parkér ved Fløta mellom Klevfos og Klæpa bruk på rv 161. Gå vestover på merket sti og bru over Svartelva. Etter ca. 200 m tar du av på grusveg sørover, etter nye 150 m går det en sti/kjerreveg til venstre. Følg denne i vel 500 m., sving til høyre mot vest og fortsett på sti sørover fram til vegenden. Siste delen av området er preget av fine bergknauser i variert terreng. Lengde 1,9 km én veg.
Både Stange og Løten krets av HHT har merket stier i området, så mulighetene for rundtur er absolutt til stede.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Se tekst i turbeskrivelsen.
Annonse

Publisert av

Hamar og Hedemarken Turistforening