Søgne - Tangvall - Søgneskiltet på Rannesheia

Legg til huskeliste
Annonse
SØGNE-skiltet på Rannesheia (115moh.) er blitt en attraksjon. Både små og store vil opp til skiltet, oppleve naturen og utsikten - og skrive navnet sitt i gjesteboka. Selv mindre barn kommer med foreldrene på slep når motivasjonen er god.
Utsikten er fantastisk med hele skjærgården fra Kristiansand i øst til Mandal i vest. Og her ser du store...

Adkomst med egen bil

Velg veien på østsida av Søgne stadion mot Søgne kunstgress og parker på parkeringsplassen før E39. Eller kjør gjennom undergangen under E39 og parker ved kunstgressbanen.
Annonse